Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wydłużono terminy przedawnienia

Wydłużono terminy przedawnienia

Dłużej będzie można ścigać przestępców za popełnione przez nich czyny, czyli więcej czasu będzie musiało upłynąć zanim przestępstwa się przedawnią ? to konsekwencja wchodzącej 2 marca w życie zmiany w Kodeksie karnym. W zależności od rodzaju przestępstwa, podstawowe terminy przedawnienia wynoszą od 5 do 30 lat. W określonych
sytuacjach do terminu przedawnienia doliczany jest dodatkowy okres. Do tej pory wynosił on 5 lat bez względu na ciężar przestępstwa ? dodawano go, jeżeli w podstawowym okresie przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie (ustalono sprawcę i postawiono mu zarzuty). Nowelizacja wydłuża dodatkowy okres przedawnienia do 10 lat w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Natomiast 5 lat będzie doliczane do okresu przedawnienia przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (czyli np. zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności cielesnej). Zgodnie z nowymi regulacjami, dodatkowy okres przedawnienia będzie liczony już od wszczęcia postępowania ?w sprawie?, a nie dopiero od postawienia zarzutów konkretnej osobie. Nowe przepisy obejmują też czyny popełnione przed wejściem w życie nowelizacji, chyba że termin przedawnienia już upłynął. Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 15 stycznia 2016 r., a prezydent podpisał ją 12 lutego 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 189

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …