Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa UAM szósty

Wydział Prawa UAM szósty

„Rzeczpospolita” opublikowała Ranking Wydziałów Prawa 2019: najlepsze studia prawnicze mają Uniwersytety: Jagielloński, Warszawski i Śląski. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45 punktów. Najlepszy uzyskał 30,6, czyli 68 proc. możliwych punktów. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uplasował się w tym roku na 6. pozycji. W rankingu tylko raz zajął pierwsze miejsce, w kategorii najlepsza „zdawalność” na aplikacje prawnicze.

W VIII edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 17, 18 i 10 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
– Jestem przekonany, że cała wspólnota uniwersytecka naszego wydziału bardzo ucieszy się z tego wyróżnienia – mówi prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w piątek odbierał nagrodę w imieniu swojej Alma Mater.
Drugie miejsce w zestawieniu – podobnie jak w roku ubiegłym – zajął WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (tracąc zaledwie mniej niż 1 punkt do UJ). Trzecie – Uniwersytet Śląski – zajmując tym samym pozycję, na której w zeszłym roku uplasował się Uniwersytet Wrocławski.

– Jaka jest recepta na awans? Po prostu się staramy. Odmłodziliśmy kadrę naukową. Kilka dni temu wszczęliśmy sześć nowych przewodów profesorskich. Prowadzimy szkołę prawa amerykańskiego oraz prawa chińskiego. Uczy się u nas coraz więcej obcokrajowców. Dynamicznie rozwijamy współpracę międzynarodową. To wszystko składa się na pozycję w rankingu – wskazuje prof. dr hab. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W rankingu uczelnie były oceniane w trzech kategoriach. Brano pod uwagę potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą.

Jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne, tutaj również doszło do przetasowania na podium. Wciąż jednak trzy pierwsze miejsca przypadły tym samym ośrodkom. I tak pierwsze miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (podobnie jak w roku 2018).
Na drugim miejscu – oczko wyżej niż rok wcześniej – znalazła się Uczelnia Łazarskiego. Trzecie miejsce przypadło Akademii Leona Koźmińskiego (w 2018 roku znajdowała się na drugim miejscu w klasyfikacji).
„Rz” wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wręczyła również wyróżnienia dla studenckich klinik prawa. W tej mierze bezkonkurencyjna okazała się klinika działająca przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugim miejscu ex aequo uplasował się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski oraz Uczelnia Łazarskiego. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Opolskiemu.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …