Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wyjaśnić kwestię tajnych więzień

Wyjaśnić kwestię tajnych więzień

Decyzja o przedłużeniu śledztwa w sprawie zaangażowania Polski w prowadzony przez Stany Zjednoczone program tajnych więzień i bezprawnych zatrzymań musi doprowadzić do rozliczenia. Amnesty International wezwała biuro Prokuratora Generalnego do zapewnienia, że śledztwo jest prowadzone w sposób rzetelnyi uczciwie. W odpowiedzi na decyzję Prokuratora Generalnego RP o przedłużeniu o kolejne sześć miesięcy śledztwa w sprawie zaangażowania polskich władz w prowadzony przez Stany Zjednoczone program tajnych więzień i bezprawnych zatrzymań, Amnesty International wezwała biuro Prokuratora Generalnego do zapewnienia, że śledztwo jest prowadzone w sposób pełny, niezależny, bezstronny i efektywny oraz doprowadzi do rozliczenia za podejmowane działania. Rozliczenie zaangażowania Polski w program tajnych więzień i bezprawnych zatrzymań oznacza, że: osoby odpowiedzialne zostaną postawione przed wymiarem sprawiedliwości w uczciwym procesie i w ramach publicznego postępowania karnego wszystkie domniemane przypadki łamania praw człowieka, które nie są przedmiotem postępowania, zostaną zbadane w ramach niezależnego i bezstronnego dochodzenia, osoby poszkodowane otrzymają zadośćuczynienie.
Zarówno media krajowe, jak i międzynarodowe informowały o posiadaniu przez biuro Prokuratora Generalnego RP wiarygodnych informacji o tym, że urzędnicy państwowi wysokiego szczebla w Polsce posiadali wiedzę i zgodzili się na uczestnictwo w programie tajnych więzień CIA na terytorium Polski, począwszy od 2002 roku. Jeśli biuro Prokuratora Generalnego faktycznie posiada takie informacje, musi postawić przed wymiarem sprawiedliwości w uczciwym postępowaniu karnym każdą osobę, która była zaangażowana w bezprawne transfery, tortury i inne nadużycia wobec osób przetrzymywanych na polskim terytorium w ramach programu CIA.
Amnesty International zachęca Prokuratora Generalnego do kontynuacji śledztwa w sposób transparentny, o krokach podejmowanych w celu zapewnienia, że śledztwo jest prowadzone w sposób pełny, niezależny, bezstronny i efektywny, a jego wyniku doprowadzą do pełnego rozliczenia za ewentualne naruszenie prawa. Dotyczy to zarówno kwestii indywidualnej odpowiedzialności karnej, jak również szeroko rozumianej odpowiedzialności państwa polskiego za przestrzeganie praw człowieka. Utrzymywanie tajemnicy w imię bezpieczeństwa narodowego nie może być wykorzystywane, aby chronić państwo i osoby indywidualne przed odpowiedzialnością za tortury i inne formy złego traktowania, porwania i inne przypadki łamania praw człowieka, oraz nie może usprawiedliwiać pozbawienia ofiar dostępu do skutecznego środka odwoławczego, który umożliwi ustalenie prawdy o tym, co im się przydarzyło oraz poinformowaniu o tym opinii publicznej. Polskie władze muszą respektować prawa dwóch, znanych z imienia i nazwiska, zatrzymanych – Abd al-Rahim al-Nashiriego i Abu Zubajdy ? którzy otrzymali oficjalny status pokrzywdzonych w śledztwie.
Rząd powinien podjąć wszelkie niezbędne wysiłki w celu przesłuchania tych mężczyzn i osób ich reprezentujących, oraz uzyskania niezbędnych informacji od strony trzeciej tj. Stanów Zjednoczonych. Pełnomocnicy obu mężczyzn powinni mieć dostęp do informacji otrzymanych w trakcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Generalną. Rząd powinien podjąć wszelkie wysiłki w celu pełnego uczestnictwa poszkodowanych w śledztwie, zgodnie ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z Międzynarodowej Konwencji Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji ONZ przeciwko Torturom oraz Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka, w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zadośćuczynienia i środka odwoławczego dla każdej osoby, która mogła być poddana torturom lub innym formom złego traktowania, porwaniom czy innym przypadkom łamania praw człowieka. Chociaż współpraca z rządem Stanów Zjednoczonych bez wątpienia przysłużyłaby się śledztwu, istnieją inne źródła, które również są w stanie dostarczyć informacji potrzebnych w śledztwie. Polskie władze powinny dążyć do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie mogą wykorzystywać braku współpracy ze strony rządu tego kraju jako usprawiedliwienia opóźnień czy zakończenia śledztwa prowadzonego przez Prokuratora Generalnego.
Źródło: Amnesty International

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …