Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wykłady prawników w szkołach

Wykłady prawników w szkołach

Czy uczniowie gimnazjum przy ulicy Słowackiego w Poznaniu tak jak ich koledzy w Łodzi będą mieli możliwości uczestniczenia w symulowanej rozprawie, gdzie wcielą się role stron; czy zamiast czytać definicje o prawie, będą rozmawiać z prawnikami, poznawać sądy? Ministerstwo tego chce, prawnicy też. Czy kuratorium w Poznaniu podejmie rękawicę? – Wiele problemów, jakie pojawiają się w życiu obywateli naszego kraju związana jest z brakiem wiedzy o prawie. Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna podejmuje działania nakierowane na zwiększenie wiedzy prawnej dzieci i młodzieży ? powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Poinformował, że już od 1 września tego roku rusza kolejny etap, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych, programu praktycznej nauki prawa. – Będzie to możliwe dzięki stałej i owocnej współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z samorządem radców prawnych oraz dzięki wsparciu jakie zadeklarowało nam Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podwaliną naszej rozszerzonej współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej będzie podpisane Porozumienie ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej – poza ministrem sprawiedliwości – podpisali : Krystyna Szumilas ? sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Maciej Bobrowicz ? prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– Kiedy prawie rok temu – 30 sierpnia 2010 r. wraz z samorządem radców prawnych inaugurowaliśmy program ?Świadomy swoich praw obywatel? byliśmy przekonani, że to ważna i potrzebna inicjatywa. Nikt z nas nie spodziewał się jednak, że w ciągu roku program edukacji prawnej, który przygotowaliśmy, wzbudzi takie zainteresowanie, a także akceptację i chęć dołączenia się do niej kuratoriów, nauczycieli i samej młodzieży z całej Polski ? mówił minister sprawiedliwości. – Dotychczasowe wnioski płynące z naszego programu są więcej niż satysfakcjonujące. Ponad 80% wszystkich uczniów oceniło lekcje jako potrzebne, wystawiając im przy tym ocenę bardzo dobrą – dodał. Edukacja młodzieży w zakresie przestrzegania prawa i uświadomienia konsekwencji jego łamania była głównym celem, organizowanych w 2010 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, spotkań edukacyjnych. To nie były zwykłe lekcje. Ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów w nowoczesny, kreatywny i mówiąc wprost ? ciekawy sposób poznawało na nich tajniki wiedzy prawnej.
Zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program, realizowany w ramach projektu ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości? spotkał się z ciepłym przyjęciem uczniów i studentów. W trakcie blisko 120 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane zostały również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.
Zdaniem uczniów jednym z najciekawszych elementów spotkań była symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej, dotyczącej przestępstwa rozboju, podczas której uczestniczący otrzymali konkretne role do odegrania: oskarżonego, prokuratora, adwokata, świadka czy policjanta. W ten właśnie praktyczny i nowoczesny sposób, młodzież otrzymała solidną dawkę wiedzy z zakresu prawa. Scenariusz spotkań edukacyjnych ukierunkowany był na praktyczną stronę omawianych zagadnień. Każdy z trzech realizowanych programów został dostosowany do potrzeb i poziomu uczestników, odnosząc się do rzeczywistych problemów dziejących się w zakresie omawianego procesu tj. sprawy sądowej czy np. mediacji.
Jak wynika z badań opinii publicznej większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata a prawa cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów. Wyniki badań przekonały nas do podjęcia inicjatywy, której celem jest zmiana edukacji już na poziomie szkół średnich. Młody człowiek, kończący szkołę średnią powinien posiadać wiedzę umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Zamiast z cechami języka aktów prawnych, należy go zapoznać z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy.
Realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program edukacji prawniczej to ewenement w skali Europy. Co prawda zarówno w Polsce jak i w innych państwach podstawowe informacje na temat porządku prawnego, a także praw i obowiązków obywatela przekazywane są na takich lekcjach jak Wiedza o Społeczeństwie, jednak w trakcie tych zajęć brakuje praktycznych informacji prawnych.
W maju 2011 r. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wraz z prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócili się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do programu szkół ponadgimnazjalnych lekcji ?praktycznej nauki prawa?. W ostatnim czasie akcję Ministerstwa Sprawiedliwości poparł m.in. Rzecznik Praw Dziecka, który także zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązań.
W połowie maja tego roku ruszył drugi etap programu edukacji prawniczej, organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samorząd radców prawnych. Tym razem tajniki wiedzy prawnej poznali studenci uczelni wyższych, nie będących wyższymi uczelniami prawniczymi. Dotychczas podejmowane akcje edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości spotkały się nie tylko z pozytywnym odbiorem uczniów i studentów, ale i samych nauczycieli. Już teraz włodarze innych miast zwracają się do resortu z prośbą o rozszerzenie programu także w innych częściach kraju. Kielce, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Jędrzejów oraz Pińczów ? to kolejne polskie miasta, które przystąpiły do programu ?praktycznej nauki prawa?. Podobne prośby płyną z kuratoriów. To dowód na to, że także nauczyciele, dostrzegają potrzebę edukacji prawnej.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …