Strona główna / Aktualności / D. Korneluk wygrał konkurs

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja wyłoniła kandydata, to Dariusz Korneluk.

Konkurs na stanowisko zarządził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Ustalił także, że przeprowadzi go 9-osobowy zespół, który oceni zgłoszenia pod względem formalnym i wyłoni kandydata na prokuratora krajowego „wyróżniającego się najwyższymi kwalifikacjami”.

Ejchart: To nie była prosta decyzja

Dyskusja o wizji prokuratury trwała pięć godzin, potem kolejne dwie obradowała komisja. Jeszcze tego samego dnia wiceministra sprawiedliwości i przewodnicząca komisji, Maria Ejchart. ogłosiła, że rekomendację komisji – przy podziale głosów 4 do 3 – otrzymał Dariusz Korneluk. – To nie była prosta decyzja. Pan prokurator został najwyżej oceniony z grona zgłoszonych. To, co ceniliśmy, że ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury, zna jej potrzeby. Przedstawił szeroką i spójną wizję prokuratury, działającej na każdym z możliwych szczebli. Jako jedyny powiedział, jak istotna jest rola prokuratury w trakcie konfliktu zbrojnego – tłumaczyła Ejchart. 

Dariusz Korneluk, który za czasów prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta kierował Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie. Zajmował się przestępczością zorganizowaną, nadzorował najpoważniejsze śledztwa. Za Ziobry od razu go zdegradowano. W przeszłości kierował prokuraturą rejonową i okręgową, w sumie ma ponad 13-letni staż na stanowiskach kierowniczych.

Za wyborcza.pl

Wysłuchania Kandydatów na Prokuratora Krajowego

W najbliższy poniedziałek (26.02.2024) w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbędą się wysłuchania kandydatów na stanowisko Prokuratora Krajowego.

wysłuchania

Przeprowadzi je powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do wyłonienia kandydata na PK pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu Marii Ejchart. Rozmowy kwalifikacyjne (do konkursu Zespół zakwalifikował pięcioro kandydatów) rozpoczną się o godz. 10.00, a o kolejności, w jakiej się odbędą zdecyduje losowanie.

Każdy z kandydatów będzie miał około 15 minut na skrótową prezentację swojego doświadczenia zawodowego oraz najważniejszych założeń koncepcji funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późń. zm.) w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. 
Po prezentacji przewidziano czas na pytania członków Zespołu. Na wysłuchanie każdego z kandydatów przewidziano około godziny.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Zespół odbędzie naradę, by wyłonić kandydata na Prokuratora Krajowego o najwyższych kwalifikacjach.

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości rozmowy będą miały charakter jawny i będą transmitowane online.
Transmisja dostępna będzie pod tym linkiem:

https://youtube.com/live/qzg-_raZBno?feature=share

Powołano Zespół do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego

21.02.2024

Skład zespół do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, działając na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości (z dn. 9.02 2024 r.) w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego, wskazał następujące osoby:

  1. Dwóch doradców społecznych Prokuratora Generalnego: prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz adwokata Radosława Baszuka;
  2. Dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym: prokurator dr Małgorzatę Szeroczyńską  i prokuratora Seweryna Borka;
  3. Dwie osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa:  prof. dr hab. Ewę Gruzę i prok. w st. spocz. Stanisława Iwanickiego.

W skład Zespołu wchodzi także, wskazany przez Krajową Izbę Radców Prawnych, radca prawny Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pracom Zespołu przewodniczy Maria Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W skład zespołu wchodzi również wyznaczona przez Przewodniczącą Sekretarz – Anna Chomiuk-Żywalewska z Biura Ministra.

Noty biograficzne członków zespołu:

prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny (2007-2009), doradca społeczny Prokuratora Generalnego Adama Bodnara (od 15.01.2024r.). Wykładowca akademicki, adwokat z niemal 30 letnim stażem.

adw. Radosław Baszuk – Izba Adwokacka w Warszawie od 1995 roku, doradca społeczny Prokuratora Generalnego (od 15.01.2024r.). Były sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2007-2013), były wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2013-2016). Specjalizuje się w sprawach karnych oraz postępowaniach dyscyplinarnych. Jest także egzaminatorem aplikantów adwokackich z zakresu etyki adwokackiej oraz prawa karnego procesowego i materialnego.

dr Małgorzata Szeroczyńska  – członkini Krajowej Rady Prokuratorów, prokuratorka Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, była prokuratorka Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Specjalistka z zakresu prawa karnego materialnego, prawa  medycznego  i  praw osób z niepełnosprawnościami. Jest autorką ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu praw człowieka, prawa medycznego i karnego.

prokurator Seweryn Borek – członek Krajowej Rady Prokuratorów, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego.

prof. Ewa Gruza – prawniczka (z odbytą aplikacją prokuratorską) i specjalistka z zakresu kryminalistyki, członkini Trybunału Stanu (2005-2011).  Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

prokurator Stanisław Iwanicki – prokurator w stanie spoczynku, zastępca Prokuratora Generalnego (1991-1995), Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny (2001), prokurator pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej (2002).

Zbigniew Tur – wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości w wyznaczonym terminie zgłoszenia złożyły następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

  1. Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
  2. Katarzyna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej;
  3. Agnieszka Leszczyńska, Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;
  4. Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
  5. Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

Zebrani na posiedzeniu członkowie Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego dokonali (zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r.), weryfikacji pod względem formalnym zgłoszeń na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Wszyscy kandydaci spełnili wymagania określone w par. 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Kandydaci posiadają co najmniej 15-letni okres pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawili opis drogi zawodowej, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec nich postępowań dyscyplinarnych. Przedstawili też koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późń. zm.) w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. Przedłożyli również listy poparcia swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że kandydaci posiadają wymagane ogłoszeniem doświadczenie oraz że poparcie zostało udzielone przez prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Ze wszystkimi wyżej wymienionymi kandydatami na Prokuratora Krajowego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …