Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyłoniono mistrzów mediacji

Wyłoniono mistrzów mediacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbył się finał IV. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji. W finale Konkursu trzy drużyny (3-4 osobowe ? autorzy trzech spośród czternastu nadesłanych zgłoszeń konkursowych) na podstawie przysłanych w pierwszym etapie scenariuszy przeprowadziły symulacje mediacji. Polegały one na
przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej (symulacja zawierała również omówienie przyczyn, źródeł i rodzaju konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji). Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, drugie ? ex aequo: drużyna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i drużyna z Uniwersytetu w Białymstoku. Finaliści Konkursu z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe, a także ? jako nagrodę specjalną ? zaproszenie na szkolenie z zakresu mediacji organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron (ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu), ale przyczynia się także do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Honorowy patronat nad nim objął Minister Sprawiedliwości.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …