Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wymuszone zaginięcia ratyfikowane

Wymuszone zaginięcia ratyfikowane

25 czerwca 2013 r. Polska podpisała Międzynarodową konwencję ONZ w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Z inicjatywą jej podpisania wyszło Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to pierwsza powszechna umowa międzynarodowa kompleksowo poświęcona zagadnieniu wymuszonych zaginięć i ochronie ich ofiar.
Podpisało ją 91 państw, a ratyfikowało 38, w tym 6 członków Unii Europejskiej.
Wymuszone zaginięcie? to zatrzymanie, areszt, porwanie lub inna forma pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy państwa, czemu towarzyszy odmowa przyznania przez władze tego faktu i ukrywanie przed bliskimi prawdy o losie i miejscu pobytu osoby zaginionej. Zaprzeczając jakoby ofiara znajdowała się pod ich kontrolą, władze odmawiają jej wszelkich praw, w tym dostępu do sądu i uczciwego procesu, co sytuuje tę osobę poza ochroną prawa. Konwencja zobowiązuje Państwa Strony do osądzenia i odpowiednio surowego ukarania sprawców wymuszonych zaginięć. Zakazuje przetrzymywania osób pozbawionych wolności bez kontaktu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza z rodziną i prawnikiem. Powołuje do życia składający się z niezależnych ekspertów Komitet do spraw Wymuszonych Zaginięć. Państwa składają mu raporty z jej wykonania, a osoby pokrzywdzone (bezpośrednie ofiary wymuszonego zaginięcia lub członkowie ich rodzin) mogą składać tam skargi. Prawo polskie już teraz nakazuje rejestrację każdego faktu pozbawienia wolności, surowo karze tortury i bezprawne uwięzienie, a więc związanie się Konwencją nie wymaga daleko idącej zmiany przepisów i będzie nakładać na Polskę przede wszystkim obowiązki sprawozdawcze. Tym niemniej jej podpisanie jest wydarzeniem ważnym, wyrazem woli przyłączenia się Polski do wysiłków ONZ dążącej do wyeliminowania tej zbrodni prawa międzynarodowego.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …