Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminów prawniczych

Wyniki egzaminów prawniczych

Znane już są wyniki tegorocznego egzaminu komorniczego, przeprowadzonego w dniach 3 ? 4 marca 2016 r. Do egzaminu przystąpiło 592 zdających, wynik pozytywny uzyskało 470 osób, tj. około 79% kandydatów na komorników. Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: – w Gdańsku
– egzamin zdało 56 spośród 76 zdających, tj. około 74%, – w Katowicach – egzamin zdało 72 spośród 79 zdających, tj. około 91%, – w Krakowie – egzamin zdało 57 spośród 76 zdających, tj. 75%, – w Łodzi – egzamin zdało 108 spośród 137 zdających, tj. około 79%, – w Poznaniu – egzamin zdało 57 spośród 67 zdających, tj. około 85%, – w Warszawie – egzamin zdało 83 spośród 107 zdających, tj. około 78%, – we Wrocławiu – egzamin zdało 37 spośród 50 zdających, tj. 74%.
Pierwsze komisje ogłosiły też wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 15-18 marca 2016 r. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2310 zdających, a do egzaminu radcowskiego ? 3146 osób. Wyniki egzaminu adwokackiego ogłosiły dotychczas 4 spośród 34 komisji egzaminacyjnych. Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało: – w Kielcach – 34 spośród 56 zdających, tj. około 61%, – w Poznaniu – 61 spośród 90 zdających, tj. około 68%, – nr 3 w Warszawie – 35 spośród 63 zdających, tj. około 56%, – nr 6 w Warszawie – 36 spośród 66 zdających, tj. około 55%. W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki ogłosiła dotychczas 1 spośród 49 komisji egzaminacyjnych, tj. Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Olsztynie. Pozytywny wynik z egzaminu, przed tą komisją uzyskało 42 spośród 50 zdających, tj. około 84%. Ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez pozostałe komisje egzaminacyjne spodziewane jest do końca kwietnia 2016 r.

Sprawdź także

Po co Ci ten łańcuch?

Każdy z sędziów (i nie tylko) powinien wysłuchać przemówienia, które do nas skierowała przed drzwiami …