Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminów radcowskiego i komorniczego

Wyniki egzaminów radcowskiego i komorniczego

Znane są już wszystkie wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. oraz egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 19-20 marca 2015 r. Egzamin radcowski zdało 82% kandydatów na radców prawnych, zaś egzamin komorniczy zdało 64% kandydatów na komorników. W bieżącym roku egzaminradcowski przeprowadziło 58 komisji egzaminacyjnych i przystąpiło do niego 3635 zdających.
W Poznaniu ? egzamin zdało 87 spośród 90 zdających, tj. około 97%; w komisji nr 2 w Poznaniu ? egzamin zdało 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%; w komisji nr 3 w Poznaniu ? egzamin zdało 47 spośród 54 zdających, tj. około 87%; w komisji nr 4 w Poznaniu ? egzamin zdało 35 spośród 51 zdających, tj. około 69%,we Wrocławiu ? egzamin zdało 49 spośród 64 zdających, tj. około 77%.
Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 864 oceny niedostateczne, w tym z zakresu prawa karnego ? 243, tj. około 28%, z zakresu prawa cywilnego ? 266, tj. około 31%, z zakresu prawa gospodarczego ? 207, tj. około 24% i z zakresu prawa administracyjnego ? 148, tj. około 17%. Powyższe wskazuje, że najwięcej trudności przysporzyło zdającym egzamin rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej z zakresu prawa administracyjnego.
Egzamin komorniczy przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych i przystąpiło do niego 635 zdających. Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: – w Gdańsku ? egzamin zdało 61 spośród 96 zdających, tj. około 64%, – w Katowicach ? egzamin zdało 62 spośród 70 zdających, tj. około 89%, – w Krakowie ? egzamin zdało 45 spośród 86 zdających, tj. około 52%, – w Łodzi ? egzamin zdało 83 spośród 121 zdających, tj. około 69%, – w Poznaniu ? egzamin zdało 71 spośród 109 zdających, tj. około 65%, – w Warszawie ? egzamin zdało 51 spośród 94 zdających, tj. około 54%, – we Wrocławiu ? egzamin zdało 36 spośród 59 zdających, tj. 61%. Z egzaminu komorniczego wystawiono ogółem 281 ocen niedostatecznych. Z zadania na pierwszy dzień egzaminu wystawiono 104 oceny niedostateczne, tj. około 37%, a za zadanie na drugi dzień egzaminu – 177, tj. około 63%. Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego i odpowiednio od uchwały o wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do właściwych komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.
Z uwagi na liczbę zdających, którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu radcowskiego, minister sprawiedliwości planuje powołanie dodatkowych komisji odwoławczych.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …