Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

Znane już są wyniki egzaminu komorniczego przeprowadzonego 8 i 9 marca 2018 r. Z danych uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminu przystąpiło 373 zdających. Wynik pozytywny uzyskało 291 osób, tj. około 78% kandydatów na komorników. Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach
przedstawiają się następująco: w Gdańsku ? egzamin zdało 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%, w Katowicach ? egzamin zdało 32 spośród 38 zdających, tj. około 89%, w Krakowie ? egzamin zdało 48 spośród 56 zdających, tj. około 86%, w Łodzi ? egzamin zdało 45 spośród 67 zdających, tj. około 67%, w Poznaniu ? egzamin zdało 30 spośród 41 zdających, tj. około 73%, w Warszawie ? egzamin zdało 62 spośród 80 zdających, tj. około 77,5%, we Wrocławiu ? egzamin zdało 31 spośród 34 zdających, tj. około 91%.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu komorniczego

Wyniki egzaminu komorniczego

Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 16 ? 17 marca 2017 r. Do egzaminu komorniczego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 276 zdających. Pozytywny wynik uzyskały 193 osoby, co stanowi około 70% ogółu zdających. Wyniki egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają sięnastępująco: – w Gdańsku – egzamin zdało 34 spośród 39 zdających, tj. około 87%, – w Katowicach – egzamin zdało 24 spośród 33 zdających, tj. około 73%, – w Krakowie – egzamin zdało 30 spośród 36 zdających, tj. około 83%, – w Łodzi – egzamin zdało 31 spośród 55 zdających, tj. około 56%, – w Poznaniu – egzamin zdało 17 spośród 28 zdających, tj. około 61%, – w Warszawie – egzamin zdało 35 spośród 57 zdających, tj. około 61%, – we Wrocławiu – egzamin zdało 22 spośród 28 zdających, tj. około 79%.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …