Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 4 – 6 września 2018 r.
Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiły łącznie 542 osoby.

Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 182 osoby, co stanowi 33,6 % ogółu zdających. Jest to wynik zbliżony od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 34,8 % przystępujących do egzaminu.
Spośród 542 osób, które przystąpiły do egzaminu, 249 osób ukończyło aplikację notarialną w 2018 r., co stanowi ok. 46 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (180 osób, tj. ok. 33 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (113 osób, tj. ok. 21 % ogółu zdających).
Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 40 %uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2018 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 31 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 24 % zdających.

Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Sprawdź także

RPO: anulować mandaty

W okresie pandemii policja naruszała wolność osobistą i prawo do prywatności – wykazują wyroki Sądu …