Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 ? 7 września 2017 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób. Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 161 osób, co stanowi 34,4 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy egzamin zdało 20 % przystępującychdo egzaminu. Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco: w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 35 z 69 zdających (tj. ok. 51%), w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 9 z 36 zdających (tj. 25%), w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 14 z 78 zdających (tj. ok. 18%), w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 22 z 50 zdających (tj. 44%), w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 16 z 45 zdających (tj. ok. 36%), w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 28 z 65 zdających (tj. ok. 43 %), w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 15 z 62 zdających (tj. ok. 24 %), we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 22 z 63 zdających (tj. ok. 35%).
Spośród 468 osób, które przystąpiły do egzaminu, 215 osób ukończyło aplikację notarialną w 2017 r., co stanowi ok. 46 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (151 osób, tj. ok. 32 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (102 osoby, tj. ok. 22 % ogółu zdających).
Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 41 % uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2017 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 28 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 30 % zdających.
Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, minister sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.
Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy ministrze sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 6 ? 8 września 2016 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 322 osób. W bieżącym roku uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu notarialnego byli jedynie aplikanci, którzy
ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych, którzy egzaminu dotychczas nie zdali bądź do niego nie przystąpili oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 65 osób, co stanowi 20% ogółu zdających. Jest to wynik niższy od zeszłorocznego, kiedy to egzamin zdało 29% przystępujących do egzaminu. Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco:
1. w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 7 z 51 zdających (tj. ok. 14%),
2. w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 20 z 33 zdających (tj. ok. 61%),
3. w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 13 z 58 zdających (tj. ok. 22%),
4. w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 6 z 50 zdających (tj. ok. 12%),
5. w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 9 z 47 zdających (tj. 19%),
6. w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 6 z 46 zdających (tj. 13%),
7. we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 4 z 37 zdających (tj. ok. 11%).
Spośród 322 osób, które przystąpiły do egzaminu, 227 zdających ukończyło w poprzednich latach aplikację notarialną, co stanowi 70 % ogółu zdających. Pozostałą grupę 95 zdających stanowiły osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji. Wyższy poziom zdawalności, tj. 22% uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 17% zdających. Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy ? Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy. Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …

Strona główna / Listy / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Resort sprawiedliwosci publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego,przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r. 2014-12-18 ?Na podstawie art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 2014 r. ? Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r.?

Sprawdź także

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Znane są już wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 ? 5 września 2014 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 425 osób w tym: – 181 osób, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.; – 171 osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach poprzednich; – 73 osoby uprawnionedo przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (art. 12 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie). Egzamin notarialny przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnych: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w Warszawie. Jak wynika z informacji przekazanych Ministrowi Sprawiedliwości przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych, pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 133 osoby, co stanowi około 31 % przystępujących do egzaminu. Zdecydowanie lepsze wyniki na poziomie 50 % uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W przypadku osób, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało 17 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 19 % zdających. Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco: w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 21 osób (tj. ok. 39% zdających), w Katowicach do egzaminu przystąpiło 40 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 30% zdających), w Krakowie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 16 osób (tj. ok. 33% zdających), w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 44 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 27% zdających), w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 37 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby (tj. ok. 59% zdających), w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 33% zdających), w Warszawie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok.12% zdających), w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok. 12% zdających), w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 38 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 8 osób (tj. ok. 21% zdających), we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 46 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 20 osób (tj. ok. 43% zdających).
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wyniki egzaminu notarialnego

Wyniki egzaminu notarialnego

Znane są już pełne wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 7 ? 9 września 2011 r. Do egzaminu na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 411 osób, w tym: – 349 osób, które odbyły aplikację notarialną, – 62 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 238 osób.
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 238 osób, co stanowi około 58% przystępujących do egzaminu. Zdecydowanie lepsze wyniki uzyskały osoby przystępujące do egzaminu po odbyciu aplikacji notarialnej, z których pozytywny wynik uzyskało 217 osób, tj. 62,2 % zdających. Natomiast spośród osóbuprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż po odbyciu aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 21 osób, co stanowi 33,9% zdających.
Do egzaminu notarialnego przed:
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Gdańsku przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, tj. 37,3 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 31 osób, tj. 50,8 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu przystąpiło 76 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. 81,6 % zdających;
– Komisjami Egzaminacyjnymi z siedzibą w Warszawie łącznie przystąpiło 140 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 83 osoby, tj. 59,3 % zdających;
– Komisją Egzaminacyjną z siedzibą we Wrocławiu przystąpiło 75 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 40 osób, tj. 53,3 % zdających.
W pierwszym dniu zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Natomiast w kolejnych dniach egzaminu zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków (casusów) oraz opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego.
W tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego zdający ? według własnego wyboru – sporządzali pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających, tj. ponad 90% wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem było również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. – Aplikacja egzaminacyjna – również w oparciu o doświadczenia w jej działaniu zebrane podczas przeprowadzonych egzaminów adwokackiego i radcowskiego – została przed egzaminem notarialnym zmodyfikowana i ulepszona ? mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Zdający otrzymali aplikację egzaminacyjną na specjalnych nośnikach (pendrive) odrębnie na każdy dzień egzaminu. Każdą komisję egzaminacyjną w trakcie drugiego i trzeciego dnia egzaminu obsługiwało dwóch informatyków ?wsparcia technicznego?, których zadaniem była pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych. Dodatkowo, wzorem tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego, w drugim i trzecim dniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości została uruchomiona specjalna ?infolinia?, gdzie informatycy ?wsparcia technicznego? oraz członkowie komisji mogli zgłaszać wszelkie pytania i problemy techniczne. Ponadto przed egzaminem osoby wsparcia technicznego zostały przeszkolone przez informatyków z Ministerstwa Sprawiedliwości i szczegółowo zapoznane z działaniem aplikacji egzaminacyjnej. Odpowiednio przeszkoleni zostali też przewodniczący komisji. W trakcie dwóch dni egzaminu z użyciem sprzętu komputerowego, odnotowano tylko jeden przypadek, w którym informatycy ?wsparcia technicznego? zwrócili się o pomoc w rozwiązaniu problemu do dyżurujących informatyków Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszony problem został pozytywnie rozwiązany i zdający mógł kontynuować egzamin. Nie było też problemów z wydrukowaniem prac egzaminacyjnych sporządzonych na komputerach.

Sprawdź także

Darmowe porady rejentów

Notariusze w najbliższą sobotę będą udzielali bezpłatnych informacji prawnych stacjonarnie, telefonicznie, na czacie oraz w …