Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Wyrok podstawą cofnięcia uprawnień

Wyrok podstawą cofnięcia uprawnień

Prokuratura Rejonowa we Wrześni zainicjowała postępowanie administracyjne, którego przedmiotem było cofnięcie uprawnień diagnostom, którzy wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrześni, zostali skazani za przestępstwo polegające na poświadczeniu nieprawdy w dowodach rejestracyjnych oraz w zaświadczeniach. Starosta nie cofnął uprawnień. Starosta Wrzesiński odmówił cofnięcia uprawnień diagnostom w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdzając, iż może cofnąć uprawnienia jedynie wtedy, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej na podstawie wskazanej wyżej ustawy, stwierdzi wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.
Stanowisko Starosty podtrzymane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Prokurator Rejonowy we Wrześni nie zgodził się z taką interpretacją przepisów i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko prokuratora uchylając zaskarżone decyzje i wskazując, że cofnięcie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów, powinno mieć miejsce w sytuacji nie budzącego wątpliwości zaistnienia wydania zaświadczenia albo dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami, niezależnie czy jest to wynik kontroli czy wynik prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jest o tyle istotny, że rozstrzyga o możliwości wykorzystania w postępowaniu administracyjnym ustaleń dokonanych w ramach postępowania karnego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …