Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Wyroki neosędziów bez mocy

OKO.press

Sąd Najwyższy podważył legalność neo sędziów z SN. Podważył też wyrok TK Julii Przyłębskiej

Sędziowie ze starej, legalnej Izby Karnej wydali ważne orzeczenie dotyczące legalności neo sędziów i legalności wyroku wydanego przez dublerów z TK Przyłębskiej. To już drugie takie orzeczenie Izby Karnej, które potwierdza, że sędziowie stosujący prawo UE mają rację

Sędzia Michał Laskowski

To ważne orzeczenie zapadło 29 września 2021 roku i jest dużym wsparciem merytorycznym dla sędziów sądów powszechnych w całej Polsce, którzy powołując się na prawo UE odmawiają orzekania z neo sędziami, za co spadają na nich błyskawiczne represje.
Orzeczenie wydał skład sędziowski starej, legalnej Izby Karnej: prezes Izby Karnej Michał Laskowski (przewodniczący, na zdjęciu u góry), Jarosław Matras i Marek Pietruszyński (sprawozdawca sprawy).

Sędziowie SN badali zażalenie na postanowienie z początku września 2021 roku o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec oskarżonego w sprawie karnej. I to postanowienie uchylili, bo na areszt zgodził się inny trzyosobowy skład Izby Karnej SN, ale z udziałem neo sędziów Antoniego Bojańczyka, Igora Zgolińskiego i Marka Motuka. Czyli sędziów, których do Sądu Najwyższego nominowała nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa.

Uchylając wydane przez nich postanowienie o areszcie Sąd Najwyższy wykonał historyczną uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego ze stycznia 2021 roku i wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lipca 2021 roku. W tych wyrokach podważono legalność nowej KRS i tym samym legalność dawanych przez nich nominacji dla sędziów, w tym do Sądu Najwyższego.

Skład orzekający z Izby Karnej podważył nie tylko status neo sędziów z SN, ale również status części sędziów z TK Julii Przyłębskiej. SN zastanawiał się bowiem czy musi zastosować jeden z wyroków TK i orzekł, że nie musi, bo w składzie go wydającym było dwóch tzw. sędziów-dublerów oraz sędzia wskazany przez PiS, który wcześniej był czynnym politykiem tej partii.

To już drugie podobne orzeczenie Izby Karnej SN. Pierwsze, w którym podważano status neo sędziów wydał 16 września skład sędziowski: Tomasz Artymiuk, Jarosław Matras, Barbara Skoczkowska.

Źródło:oko.press.pl

Sprawdź także

Gdy MSZ milczy, działa RPO

PO interweniuje w sprawie Poczobuta, chce wyjaśnień od ambasadora RP w Mińsku Andrzej Poczobut przebywa …