Najnowsze informacje

Wyroki w sprawie Ławicy

Po wydaniu pierwszego wyroku częściowego w sprawie spadku wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia OOU wokół Portu Lotniczego Poznań-Ławica, sądy poznańskie zaczęły wydawać kolejne korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Sądy uznały bowiem, że biegli rzeczoznawcy majątkowi wyczerpująco wyjaśnili wszelkie szczegóły
zarówno w opiniach głównych, uzupełniających, jak i ustnie na rozprawach przed sądem. Biegli wskazali, iż w skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) oraz hałasu pochodzącego od startów i lądowań statków powietrznych – których pomiary wskazują na znaczne przekroczenia w obrębie strefy wewnętrznej OOU – nieruchomości mieszkańców Przeźmierowa straciły na wartości o około 10 proc., a w niektórych przypadkach nawet więcej.
Różnice procentowe wynikają z odległości danej nieruchomości od granic pasa startowego, jak również od linii przelotu samolotów podczas startów i lądowań. Te nieruchomości, które znajdują się bardziej na uboczu – bliżej granicy strefy zewnętrznej – mają określony mniejszy ubytek wartości nieruchomości.
Port w defensywie
Port Lotniczy broniąc się zajmował stanowisko, że biegli brali do porównań zbyt małą liczbę nieruchomości do porównań lub też nie te nieruchomości, które (zdaniem portu) powinni wziąć pod uwagę. Zarzuty te jednak nie spotkały się z aprobatą sądu, który przyjął wyjaśnienia biegłych w tych kwestiach jako wyczerpujące. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sądy wyjaśniają, że zarówno w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, w tym opinii biegłego, jak również zgodnie z jednolitą linią orzecznictwa, nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno przekroczenia hałasu, jak i samo wprowadzenie OOU są podstawą do zasądzenia roszczeń o spadek wartości nieruchomości.
Natomiast ich wysokość precyzowana jest przez biegłych poprzez dokonanie właściwych obliczeń i określenia procentowego spadku wartości danej konkretnej nieruchomości. Sąd wskazał także, że ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości według art. 129 ust. 2 prawa ochrony środowiska jest także ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. W związku z ustanowieniem takiego obszaru pozostaje nie tylko obniżenie wartości nieruchomości, będące następstwem ograniczeń przewidzianych bezpośrednio w treści rozporządzenia (zwłaszcza dotyczących ograniczeń zabudowy), lecz także obniżenie wartości nieruchomości wynikające z tego, że wskutek wejścia w życie rozporządzenia dochodzi do zawężenia granic własności (art. 140 w związku z art. 144 k.c.). Tym samym powstaje sytuacja zmniejszenia wyłącznego władztwa właściciela względem nieruchomości położonej na obszarze ograniczonego użytkowania, który będzie musiał znosić dopuszczalne na tym obszarze utrudnienia, w tym hałas.
Wątpliwości w sprawie rewitalizacji
Kwestia roszczenia rewitalizacyjnego jest sprawą bardziej złożoną. Co do tego roszczenia wątpliwości ma nie tylko sąd, ale i sami biegli. Port Lotniczy Poznań-Ławica nie podaje bowiem szczegółowych danych w prezentowanych przez niego pomiarach monitoringowych, np. nie podaje wartości maksymalnego poziomu hałasu oraz poziomu równoważnego hałasu (choć mógłby to zrobić, gdyż takimi danymi dysponuje). Biegli muszą sami obliczać te wartości na podstawie albo własnych pomiarów (robią to biegli akustycy) albo danych porównawczych np. z lotniska im. Chopina w Warszawie z obszaru najbardziej zbliżonego poziomem hałasu do lotniska Ławica. Kolejnym problemem jest określenie liczby równoważnych lotów samolotów realizowanych od strony Przeźmierowa w porze nocnej, w porównaniu z lotami od strony Poznania.
Już w raporcie oddziaływania lotniska Ławica na środowisko wskazano, że 75 proc. lotów odbywa się od strony Przeźmierowa. Jednak dla biegłych istotne znaczenie dla zastosowania norm polskich ma to czy liczba równoważnych lotów w porze nocnej przekracza 8 nad nieruchomościami położonymi w Przeźmierowie. Biegli nie mogą tego stwierdzić jak to będzie wyglądać do roku 2034, a zatem daty, do jakiej obowiązuje OOU. Od częściowych wyroków przysługuje każdej ze stron apelacja. Port lotniczy pierwsze apelacje już złożył. Teraz przyjrzy się im sąd.
Autor: Anna Brykczyńska, adwokat

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …