Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Wysoka ocena poznańskiego Forum Prawników

Wysoka ocena poznańskiego Forum Prawników

Pragmatyzm, pracowitość i porozumienie. W tych trzech słowach Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości skomentował, ocenił i podsumował inicjatywę zwołania I Kongresu Prawników Wielkopolski. Poinformował też o wzmocnieniu e-sądu.

Przyjazd do Poznania K. Kwiatkowski zapowiedział już w maju, kiedy to odczytano jego list do uczestników kongresu. – Zawsze dotrzymuję słowa – powiedział K. Kwiatkowski- i stąd moja dzisiejsza wizyta w Poznaniu. Jest ona zresztą bardzo dla mnie miła i sympatyczna. Z uznaniem zapoznałem się z uchwałą końcową Kongresu i proponowanymi zmianami. Dziękuję za pragmatyzm ? opracowane propozycje zmian ?Jak ulepszyć niedoskonale prawo? mogą od razu trafić do Sejmu; za pracowitość bo proponowane zmiany i ich skala dotyczą wszystkich gałęzi prawa i porozumienie bo pierwszy raz jako minister sprawiedliwości spotykam się z propozycjami zmian w prawie będącymi dziełem wszystkich prawniczych korporacji. Dotąd spotykałem się z lobbingiem poszczególnych grup zawodowych; tutaj jest wspólna propozycja nie tylko zawodowych prawników ale i nauczycieli akademickich. Jest to bardzo cenne doświadczenie, które będę popularyzował w całym kraju, bo to rzadkość, aby często zantagonizowane i skonfliktowane grupy interesów mogły dojść do porozumienia, a to stało się w Poznaniu, w ważnych dla interesów Polski sprawach. Jak się okazuje można się wznieść ponad podziały. Uważam -mówił minister – że takie zmiany w prawie ? proponowane przez wielkopolskich prawników- a więc rozszerzenie katalogu przestępstw w których można poddać się dobrowolnie karze, uproszczenie procedur dla przedsiębiorców; utworzenie rejestru osób ubezwłasnowolnionych; dalsze usprawnienie egzekucji alimentów i dalsze uproszczenie odpisu elektronicznej księgi wieczystej ? powinny być od razu skierowane na ścieżkę legislacyjną i jest to już przesądzone.

WZMOCNIENIE E – SĄDU
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował podczas pobytu w Poznaniu, że podjął decyzję o kolejnym wzmocnieniu e-sądu. Zarówno kadrowym, jak i finansowym. Do dzisiaj do e-sądu wpłynęło prawie 330 tysięcy spraw (dokładnie 329 420 spraw). Bardzo duży wzrost wpływu spraw nastąpił w trakcie wakacji. W ciągu dwóch miesięcy wpłynęło nieco ponad 130 000 spraw, z czego w sierpniu 76 993 sprawy. Dotychczas w e-sądzie zakończono 226 613 spraw, z czego 217 822 sprawy przez wydanie nakazu zapłaty. Klauzule wykonalności nadano w 138 341 sprawach. Przedstawione liczby pokazują, że elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. odniosło bardzo duży sukces. Wpływ spraw do e-sądu jest znacznie większy niż przypuszczano. Przyjmowano bowiem, że w pierwszym roku działalności e-sądu wpłynie do niego około 400 tysięcy spraw. Niewątpliwie wpływ na popularność e-sądu mają znacznie niższe koszty postępowania. Powodowie przy wniesieniu pozwu ? w odróżnieniu od opłat w ?tradycyjnym? sądzie – opłacają tylko ¼ opłaty zamiast całej i nie muszą oczekiwać na zwrot przez sąd ¾ opłaty w razie zakończenia sprawy przez wydanie prawomocnego nakazu zapłaty. Ponadto powodowie nie muszą uiszczać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, bowiem nie składają w e-sądzie dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie powołują się na jego udzielenie. Znacznie niższe są także koszty przygotowania i wysłania pozwów, ponieważ powodowie nie muszą ponosić opłat pocztowych, nie zużywają papieru i drukarek. Uiszczone w e-sądzie koszty sądowe na dzień 31 sierpnia 2010 r. opiewają na kwotę 15 308 744 zł. – Dalsze zwiększenie atrakcyjności e-sądu nastąpi przez skrócenie czasu rozpoznawania spraw mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. W tym celu ? decyzją ministra – od 10 września br. nastąpi wzmocnienie e-sądu przez dalsze delegowanie referendarzy z Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych, którzy będą pracować zdalnie ze swoich miejsc pracy w systemie teleinformatycznym e- sądu.
Przypomnijmy, że główne cele powstania e-sądu to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …