Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Wywiad Skarbowy MF nie dla agentów ABW

Wywiad Skarbowy MF nie dla agentów ABW

Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraziła opinię w sprawie zajmowania stanowisk w Wywiadzie Skarbowym Ministerstwa Finansów przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej zdaniem takie ?kumulowanie? uprawnień wynikających z przynależności do różnych służb państwowych stanowi ingerencję w prawa i wolności obywateli. Zdaniem komisji stwarza to zagrożenie, że jedna służba będzie mogła uzyskać dostęp do danych i informacji, do uzyskania których uprawniona jest tylko inna służba. ? Poszczególne służby specjalne mogą w ten sposób uzyskać informacje o obywatelu, mimo iż nie byłyby uprawnione do ich uzyskania na podstawie ustawy regulującej tylko ich działalność. ? piszą adwokaci. Obrońcy praw człowieka nie negują, że służby specjalne muszą być wyposażone w specjalne środki operacyjne i kontrolne, ale powinny być one stosowane w wyjątkowych sytuacjach.
Obecna sytuacja pozostaje w głębokiej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa i konstytucyjną zasadą proporcjonalności ograniczeń praw i wolności jednostki. – Konstytucyjne i międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka wymagają by kompetencje i zasoby służb państwowych nie dublowały się, były jasno określone, zaś wykonywane na ich podstawie zadania nie stanowiły nieuzasadnionej i nadmiernej ingerencji w prawa i wolności jednostek. ? czytamy w stanowisku komisji.
Na stronie internetowej: adwokatura.pl można poznać w całości stanowisko Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …