Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / X raz Kryształowe Serce Radcy

X raz Kryształowe Serce Radcy

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza X edycję konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego?. Zgłoszenia należy przesyłać do Okręgowych Izb Radców Prawnych. Uroczysta gala z udziałem laureatów odbędzie się w piątek, 16 marca 2018 roku w Warszawie. Tytuł honorowy ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017? może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgłoszenia przyjmowane są przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Każda Rada OIRP może zgłosić jednego kandydata. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP, który jest dostępny na stronie KRRP. Prawo zgłoszenia do OIRP kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym i beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …