Ładowarki emu.energy

Z SN do TK

Z dniem 8 maja 2019 r. sędzia Wojciech Sych, orzekający w Izbie Karnej, zrzekł się urzędu sędziego Sądu Najwyższego, w związku z wybraniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

Sejm nadal jak twierdza

Dokumentaliście odmówiono wstępu na teren Sejmu. HFPC składa skargę do ETPC HFPC wspólnie z kancelarią …