Najnowsze informacje

Z więzień na wały

W akcji powodziowej oraz przy usuwaniu skutków powodzi uczestniczą 74 jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Zakłady karne i areszty śledcze skierowały do zatrudnienia bezpośrednio w akcji powodziowej lub przy usuwaniu jej skutków dotąd 7232 osadzonych.

Przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz niesieniu pomocy powodzianom uczestniczyło takze 1582 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Osadzeni pracowali przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w ponad 75 miejscowościach. Obecnie gotowość do zatrudnienia w akcji powodziowej zgłasza ok. 4660 osadzonych z jednostek penitencjarnych w całym kraju.
Największe zaangażowanie w akcji powodziowej wykazali funkcjonariusze, pracownicy Słuzby Więziennej i osadzeni Okręgowych Inspektoratów Słuzby Więziennej we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Warszawie i w Bydgoszczy.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …