Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Za mało asystentów prokuratora

Za mało asystentów prokuratora

Skuteczna walka z przestępczością i działanie na rzecz pokrzywdzonych wymaga wsparcia prokuratury ze strony decydentów politycznych. W związku z tym Prokurator Generalny Andrzej Seremet zwrócił się do Ministra Finansów Mateusza Szczurka o przyznanie środków z budżetu państwa na utworzenie dodatkowych stanowisk asystentówprokuratorów i analityków kryminalnych. Prokuratorzy prowadzący śledztwa, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, przestępczości zorganizowanej i korupcji muszą być wspierani przez posiadających specjalistyczne umiejętności analityków kryminalnych. Prokuratorzy przy wsparciu analityków kryminalnych z sukcesem zakończyli wiele głośnych i skomplikowanych spraw, jak chociażby dotyczących korupcji w polskiej piłce nożnej.
Również dzisiaj prokuratorzy korzystają z pomocy analityków kryminalnych w niezwykle trudnych postępowaniach, jak np. dotyczącym tzw. infoafery. Prokurator Generalny podniósł, że z dniem 1 lipca 2015 r. zmieni się model postępowania karnego, w którym radykalnie zwiększy się zakres obowiązków prokuratora w postępowaniu sądowym, przy czym obowiązki prokuratora w postępowaniu przygotowawczym nie zostaną zmniejszone.
Andrzej Seremet argumentował, że w takiej sytuacji brak wsparcia dla prokuratorów stworzy realne trudności w wywiązaniu się przez nich z powierzonych im zadań. Prokurator Generalny wskazał na olbrzymie dysproporcje w ilości etatów przyznanych dla asystentów sędziów- w porównaniu do ilości etatów asystentów prokuratorów.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. limit etatów asystentów w sądach wynosi- 3414 ( przy limicie etatów sędziowskich wynoszącym 10.448), natomiast w prokuraturach limit etatów asystentów prokuratorów wuynosi-253, a analityków kryminalnych-122, co daje łącznie kadrę wspierającą pracę prokuratora- w ilości 375 etatów (przy limicie etatów prokuratorskich i asesorskich wynoszącym 6.428). Średnio 1 asystent sędziego przypada na 3 sędziów, a w prokuraturze 1 asystent prokuratora ? na 25 prokuratorów i 1 analityk kryminalny na 53 prokuratorów. Dysproporcje te tym bardziej są rażące, jeśli wziąć pod uwagę, że w nowym modelu postępowania karnego zakres obowiązków sędziego zmniejszy się.
Pismem z dnia 15 września 2014 r. Minister Finansów odmownie potraktował prośbę Prokuratora Generalnego, powołując się na stanowisko Ministra Sprawiedliwości, który wskazywał, że dodatkowe środki powinny być wygospodarowane w ramach dokonania właściwej alokacji kadr w prokuraturze. Jest to niezrozumiałe, albowiem Prokurator Generalny zwracał się o możliwość zatrudnienia w prokuraturze specjalistów posiadających określone umiejętności, nie zaś o utworzenie dodatkowych etatów prokuratorskich.
Mateusz Martyniuk Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …