Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Za rok sądy w Ostrzeszowie i Wschowie

Za rok sądy w Ostrzeszowie i Wschowie

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało w dniu 21 października 2014 r. do konsultacji publicznych i opiniowania oraz do uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości dotyczących przywrócenia kolejnych sądów rejonowych zniesionych w związku z tzw. reorganizacją małych sądów. Decyzją kierownictwa resortu projektrozporządzenia w sprawie przywrócenia niektórych sądów rejonowych zakłada, że z dniem 1 lipca 2015 roku odtworzone zostaną 34 sądy rejonowe. Odtwarzanie sądów rejonowych to konsekwencja tzw. prezydenckiej noweli ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, a także wyjście naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości. Według przyjętych regulacji, kryteriami tworzenia sądów rejonowych są liczba mieszkańców zamieszkujących obszar gminy lub kilku gmin (co najmniej 50.000) oraz wpływ podstawowych kategorii spraw do istniejącego sądu rejonowego z obszaru gminy lub kilku gmin (5.000 w ciągu roku kalendarzowego). W drugim etapie, z dniem 1 lipca 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przywrócić sądy spełniające kryteria obligatoryjne i kryterium fakultatywne według danych statystycznych za rok 2013.
Kryteria te spełniają 34 następujące sądy rejonowe zniesione z dniem 1 stycznia 2013 r. (w nawiasie wskazana została liczba ludności w obszarze zniesionego z dniem 1 stycznia 2013 r. sądu rejonowego i wpływ podstawowych kategorii spraw do tego sądu w 2013 r.): w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: Sąd Rejonowy w Sulęcinie (42.292 i 8.172); w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie (55.377 i 6.729); w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: Sąd Rejonowy we Wschowie (39.434 i 9.378).

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …