Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Zamordowany komornik

Zamordowany komornik

Samorząd komorniczy jest głęboko poruszony wczorajszą tragedią i brutalnym atakiem na naszą Świętej Pamięci Koleżankę Ewę Kochańską Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, która została zamordowana we własnej kancelarii przez jednego z dłużników.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Stąd też, jako Samorząd zawodowy uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

Krajowa Rada Komornicza zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości z żądaniem stanowczej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań, w celu zapewnienia komornikom bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności, które prowadzimy w celu realizacji orzeczeń niezawisłych Sądów. Uważamy za absolutnie niedopuszczalne jakiekolwiek dezawuowanie naszej pracy, którą wykonujemy w imieniu Rzeczypospolitej i nie godzimy się na sytuację, w której komornicy sądowi są traktowani bez należnego im szacunku.

Nasz ból i oburzenie znajdą swój wyraz w każdej kancelarii. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie komornicze pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały przyszły tydzień nie będą przyjmować stron postępowań.

Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na tę tragedię oraz na hejt, z jakim na co dzień spotykamy się w naszej pracy. Informujemy również, iż zawiadomimy organy ścigania o treści komentarzy nacechowanych mową nienawiści, jakie pojawiły się w Internecie pod informacją o tej tragedii.

Uchwała NRA w związku ze śmiercią komornik sądowej Ewy Kochańskiej

  • Drugi dzień posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej – 19 listopada w Toruniu – rozpoczął się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci Ewy Kochańskiej, komornik sądowej, która zmarła 18 listopada w wyniku ataku nożownika.
  • NRA poprzez aklamację przyjęła uchwałę.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża głęboki żal i smutek z powodu śmierci Ewy Kochańskiej Komornik Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, zamordowanej w czasie pełnienia obowiązków zawodowych, we własnej kancelarii komorniczej.

Na ręce Rodziny oraz Koleżanek i Kolegów z samorządu komorniczego w imieniu Adwokatury Polskiej składamy wyrazy współczucia, łącząc się w bólu z powodu tej niezrozumiałej, niewyobrażalnej tragedii.

Naczelna Rada Adwokacka potępia każdą formę przemocy w przestrzeni publicznej. Akt agresji skierowany wobec prawnika, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją państwa.

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie konkretnych i natychmiastowych działań, które realnie zwiększą ochronę prawną osób wykonujących zawody prawnicze, a także kształtować będą opinię publiczną w atmosferze szacunku i zrozumienia ich roli w demokratycznym państwie prawnym.

Sprawdź także

Równią pochyłą w dół

Światowy Indeks Praworządności. Pięć krajów UE za Polską Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, 20 października …