Strona główna / Temat Tygodnia / Zabrakło debaty nad kasynem

Zabrakło debaty nad kasynem

Kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że najprawdopodobniej Hotel Polonez wypowie umowę najmu Casinos Poland na prowadzenie w tym hotelu kasyna gry. Informacje okazały się całkowicie wiarygodne. Casinos Poland zwróciło się do Urzędu Miasta Poznania o pozytywne zaopiniowanie wniosku o usytuowanie kasyna gry w poznańskim hotelu Royal. 20 września radni Miasta Poznania wydali pozytywna opinie. Na jej mocy Casinos Poland może zatem zwrócić się do Ministerstwa Finansów o przedłużenie koncesji na prowadzenie legalnego hazardu w stolicy Wielkopolski w nowym kasynie.
Można machnąć ręką, że pracownicy Kasyna z wielką niechęcią udostępniali ( o czym pisaliśmy na łamach poprawnego) zainteresowanym Regulamin Kasyna, który musi być zatwierdzony przez ministra finansów. Nie można jednak przejść do porządku dziennego nad faktem, że w poznańskim kasynie niepełnosprawne dziecko grało w pokera a z wydarzenia tego uczyniono medialne wydarzenie.
Nie mogę zrozumieć dlaczego tak ważna informacja jak wyrażenie zgody na nową lokalizację jaskini hazardu Casinos Poland, odbywa się bez jakiejkolwiek społecznej debaty. Casinos Poland to nie fantowa loteryjka, ale dochodowe przedsięwzięcie, z którego czerpie korzyści także Miasto Poznań. W zyskach tych nie partycypują jednak obywatele, którzy za to, często, gęsto stają się pacjentami poradni antyhazardowych.
Być może w Poznaniu musi dalej funkcjonować kasyno prowadzone przez Casinos Poland, o czym nie jestem do końca przekonany; chciałbym jednak, aby nad zasadami funkcjonowania tej placówki w Poznaniu, odbyła się społeczna i publiczna debata. Cała nadzieja w tym,że Ministerstwo Finansów podejmując decyzję o koncesji wnikliwie rozpatrzy wszystkie ?za? i ?przeciw?.
UCHWAŁA NR XVIII/228/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 września 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 71, w budynku hotelu Royal.
§ 1 1. Rada Miasta Poznania wyraża pozytywną opinię o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 71, w budynku hotelu Royal. 2. Opinię wydaje się na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A. 3. Uchwała obowiązuje przez okres jednego roku od daty jej podjęcia. 4. Rada Miasta Poznania zastrzega sobie prawo zmiany opinii wyrażonej w ust. 1 w przypadku powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu prowadzenia kasyna gry.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz

Sprawdź także

Powrót Komisji Weneckiej

W siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara z delegacją Europejskiej Komisji na …