Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Żąda milion złotych od komornika

Żąda milion złotych od komornika

Do sądu wpłynął pozew, w którym żąda się od komornika prawie miliona złotych odszkodowania.

Pełnomocnik pozwanego, radca prawny Andrzej Pieścik chce jego odrzucenia. Jak wynika z treści złożonej przez pełnomocnika pozwanego komornika radcy prawnego Andrzeja Pieścika ( na fotografii) żądania powoda winny być w całości oddalone przez sąd. Akta sprawy dowodzą, że w 1994 roku pani S. wraz z kilkoma innymi osobami wzięła w ówczesnym Banku Spółdzielczym w Stęszewie kredyt w wysokości 100.000 złotych. Ponieważ kredyt nie był przez dłużniczkę panią S. spłacany, bank wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny a odebranie długu zlecił komornikowi JW.
Egzekucja długu czyli odzyskanie wierzytelności banku polegało na sprzedaniu jednej z nieruchomości pani S. Już w toku egzekucji bank ten został wraz ze wszystkimi wierzytelnościami przejęty przez bank PKO BP. Po dokonaniu transakcji sprzedaży Sąd Rejonowy w Poznaniu dla nabywców tej nieruchomości wydał decyzję o przysądzeniu prawa własności, a na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu ( (II C. 1839/99)., który oddalił zażalenie dłużniczki na przysądzenie, decyzja stała się prawomocna.
Sprawa wydawałaby się już zakończona, gdyby nie kwestie hipoteki na nieruchomości. Celem zabezpieczenia wierzytelności Bank Spółdzielczy w Stęszewie dokonał stosownego zapisu na hipotece pani S. która wzięła kredyt. Na mocy kodeksu cywilnego w sytuacji gdy wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką – przejęcie wierzytelności jest skuteczne tylko wówczas, gdy ta wierzytelność zostanie przepisana na rzecz nabywcy hipoteki. Tymczasem sąd wieczystoksięgowy Sądu Rejonowego w Poznaniu oddalił wniosek Banku PKO BB o przepisanie na jego rzecz hipoteki. Nastąpiło to w marcu 1996 roku (syg, akt 17065/95) a rok później Sąd Okręgowy wyrok ten utrzymał w mocy. Na tej podstawie spadkobierca pani S., twierdzi, że Bank PKO BP nie miał prawa do wystawienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego a działania komornika były bezprawne. Za nielegalną sprzedaż „jego” nieruchomości żąda odszkodowania od komornika w wysokości 788.653 złotych. Trzeba dodać,że jest to tylko 1/8 roszczenia, bo w kolejce czekają pozwy innych spadkobierców. Podkreślić należy, iż pozew dłużniczki o pozbawienie bakowego tytułu wykonaności ( umorzenie egzkucji ), wszczety już po nabyciu banku spóldzielczego przez Bank PKO BP, został prawomocnie oddalony.
Radca prawny Andrzej Pieścik, który reprezentuje pozwanego komornika uważa roszczenie całkowicie za bezpodstawne.- Trzeba podkreślić – twierdzi w piśmach procesowych- że już w trakcie rozpatrywania zażalenia pani S. na przysądzenie nieruchomości nowym nabywcom, sąd rozpatrywał wiele skarg dłużniczki na zasadność komorniczej egzekucji i wszystkie te pretensje sąd odrzucił jako bezpodstawne. Poza merytorycznymi zarzutami do pozwu podniesiono fakt przedawnia roszczenia i to wiele lat temu. Odpowiedzialność komornika w tamtych czasach była solidarna wraz ze Skarbem państwa i okazuje się że prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraził chęć przystąpienia do procesu w charakterze interwienta ubocznego.
Jednakże w tym procesie przedstawicielem Skarbu Państwa musi być nie prezes sądu – informuje sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, ale Prokuratoria Generalna i to do niej zostały przesłane akta sprawy w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Zanim to nastąpi, proces – jak mówi J. Ciesielska – Borowiec może być kontynuowany, bo przystąpienie do sprawy interwienta ubocznego może nastąpić w każdym etapie postępowania sądowego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …