Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zadłużeniowa spirala skazanych

Zadłużeniowa spirala skazanych

W poznańskim sądzie okręgowym odbyło się posiedzenie plenarne Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego. Tematem posiedzenia był ?System readaptacji społecznej skazanych w Polsce ? programy pomocowe dla skazanych i ich rodzin?. O tym, jak pomóc byłym więźniom wrócić do społeczeństwarozmawiali wczoraj w Poznaniu: sędziowie, kuratorzy, psychologowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Referaty wygłosili:
1. Diversion w Polsce a możliwości i ograniczenia. dr hab. Justyn Piskorski ? Katedra Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Collegium Iuridicum.
2. System readaptacji społecznej skazanych. dr Sławomir Stasiorowski ? Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej. Sekretarz Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
3. Nie tylko demoralizacja. ppłk Ryszard Czapracki ? Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przerwa kawowa ? 25 minut
4. Praca skazanych w polskim systemie penitencjarnym ? praktyczna strona programu, ?Praca dla więźniów?. płk Grzegorz Fedorowicz ? Dyrektor Okręgowy Służby więziennej w Poznaniu.
5. ? Efekt tsunami? ? zadłużenie osobiste skazanych barierą w efektywnej readaptacji osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia alimentacyjnego. Roman Pomianowski ? psycholog, Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych.
6. Oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne dla skazanych i ich rodzin w związku z przemocą domową . Tomasz Posłuszny ? kurator specjalista w Sądzie Rejonowym Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nawet co drugi skazany wraca do więzienia. W tej chwili w zakładach karnych w całej Polsce przebywają prawie 72 tysiące osadzonych. Dr Justyn Piskorski mówił o programach resocjalizacyjnych w USA dzięki którym na drogę recydywy wkracza tylko 16 procent objętych programem więźniów. Czy uda się je wdrożyć w Polsce. Barierą nie do przekroczenia jest spirala zadłizenia, w która wpadają skazani i ich rodziny. O resocjalizacji i pomocy skazanym wychodzącym na wolnośc oraz ich rodzinom trzeba mówić. Do tematyki tej będziemy wracać.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …