Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zagarnęli miliony z banku

Zagarnęli miliony z banku

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynęły dwa akty oskarżenia przeciwko 6 osobom. Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko 6 osobom – 2 akty oskarżenia w prowadzonych sprawach dotyczących usiłowania wyłudzenia, w ramach kierowanej przez Dariusza S. zorganizowanej grupy przestępczej, za pomocą sfałszowanych lub poświadczających nieprawdę dokumentów mienia znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie łącznej 4.943.700 zł na szkodę ?BRE Banku” S.A. w Warszawie.
Śledztwa te prowadzone były przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Oba akty oskarżenia spowodowały, że zakończone zostały wszystkie, prowadzone w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu postępowania karne, dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej przez Dariusza S., zajmującej się popełnianiem na dużą skalę przestępstw przeciwko mieniu znacznej wartości – w tym w szczególności wyłudzeniami przy pomocy sfałszowanych lub poświadczających nieprawdę dokumentów na szkodę wielu banków i firm leasingowych.
Wcześniej, w dniu 22 lipca 2010 r., w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu zakończona została sprawa, w której skierowany został do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydziału III Karnego akt oskarżenia przede wszystkim przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej przez Dariusza S., którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i innych. Łącznie oskarżono 10 osób o popełnienie 92 przestępstw, a wobec 8 członków tej grupy przestępczej było stosowane tymczasowe aresztowanie.
Prokuratura udowodniła, że zorganizowana grupa przestępcza kierowana przez Dariusza S. działała w okresie od co najmniej miesiąca lipca 2007 r., do dnia 15 czerwca 2009 r. w Poznaniu i innych miejscowościach, a celem grupy było popełnianie przestępstw – w tym w szczególności przestępstw przeciwko mieniu. Łącznie grupa dokonała wyłudzeń mienia o znacznej wartości tj. 6.629.207,70 zł, oraz usiłowała dokonać wyłudzeń mienia o łącznej znacznej wartości tj. 6.470.348 zł. W przestępczej działalności wykorzystywane były sfałszowane lub poświadczające nieprawdę dokumenty firm nie prowadzących działalności gospodarczej lub firm prowadzących działalność gospodarczą o zupełnie innym profilu, a także sfałszowane lub poświadczające nieprawdę dokumenty stworzonych specjalnie w tym celu fikcyjnych firm ?przykrywek”.
Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą Dariusz S. zajmował się wyszukiwaniem osób, na których nazwiska miały być rejestrowane fikcyjne firmy, następnie znalezione przez niego osoby, nie ponosząc żadnych kosztów ?nabywały” udziały we wskazanych przez Dariusza S. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i ?ustanawiane” były osobami kierującymi tymi podmiotami.
W ramach tych fikcyjnych firm dochodziło następnie do wyłudzeń środków finansowych tytułem kredytów i leasingów na szkodę wielu instytucji finansowych na terenie całego kraju, przy pomocy sfałszowanych oraz poświadczających nieprawdę dokumentów. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się natomiast wyszukiwaniem na terenie całego kraju rożnych maszyn budowlanych, stanowiących własność innych podmiotów. Następnie na wyszukanych maszynach budowlanych umieszczano fałszywe tabliczki znamionowe i fałszywe oznaczenia właściciela tych maszyn. Opisane działanie, którego rezultatem było ?stworzenie” nieistniejących w rzeczywistości pojazdów, pozwoliło wykorzystać taki sprzęt jako fikcyjne zabezpieczenia zaciąganych kredytów i leasingów.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …