Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zaglądanie pod turban na Okęciu

Zaglądanie pod turban na Okęciu

Jakie są instrukcje przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa na Okęciu? Przed warszawskim sądem toczy się proces z powództwa Sikha przeciwko Straży Granicznej, o naruszenie przez tę formację praw osobistych cudzoziemca -poprzez żądanie zdjęcia przez cudzoziemca tradycyjnego nakrycia głowy. Tymczasem Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z prośbą o udostępnienie instrukcji dotyczących przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Okęcie w stosunku do osób noszących rytualne nakrycia głowy.
Informację, że regulacje takie zostały wprowadzone, prawnicy Fundacji uzyskali na spotkaniu w dniu 14 marca 2011 r. z Tomaszem Łukaszukiem, Dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W udzielonej odpowiedzi dyrektor Zarządu Granicznego ppłk SG Piotr Patla zapewnia, że funkcjonariusze Straży Granicznej ściśle przestrzegają określonych prawem procedur, a ich działania są przedmiotem stałego ścisłego nadzoru służbowego. Po raz kolejny w korespondencji skierowanej do Fundacji podnosi się, że funkcjonariusze są poddawani szkoleniom, które nazywa się ogólnym pojęciem ?szkoleń ze świadomości różnic międzykulturowych?, jednak nie podaje się bliższych szczegółów odnośnie tego, jakich kwestii one właściwie dotyczą. W piśmie podkreślono także, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie widzi potrzeby ustanowienia oddzielnych przepisów dla podróżnych z rytualnymi nakryciami głowy. W tym zakresie warto podkreślić, że Wielka Brytania zdecydowała się na wprowadzenie takich instrukcji. Zgodnie z wytycznymi w przedmiocie przeprowadzania kontroli na mocy art. 13 Ustawy o bezpieczeństwie lotniczym (Aviation Security Act) z 1982 r.1, które obowiązują w porcie lotniczym Heathrow w Wielkiej Brytanii, ?jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa lotniczego w Zjednoczonym Królestwie jest poddawanie wszystkich pasażerów rutynowej kontroli bezpieczeństwa; każdy pasażer może zostać z takim samym prawdopodobieństwem wezwany do dodatkowej kontroli, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy wyznanie. (…) O ile pracownicy służb ochrony nie mają szczególnych podejrzeń, co do możliwości ukrywania przez pasażera zabranianego przedmiotu pod ubraniem (np. turbanem, hidżabem, burką lub nikabem), nie ma potrzeby żądania zdjęcia takiej części garderoby w obecności innych podróżnych.? Z dokumentu zawierającego wytyczne odnośnie procedur przeprowadzania kontroli Administracji Bezpieczeństwa Transportu Departamentu Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (po rewizji z dnia 4 sierpnia 2007 r.)2 wynika, że personel prowadzący kontrolę na lotniskach zapewnia równe traktowanie pasażerów o odmiennym etnicznym czy religijnym profilu.
Osoby noszące nakrycia głowy mogą zostać poddane dodatkowemu sprawdzeniu, które może oznaczać ręczne sprawdzenie nakrycia głowy. Osoby te mogą zostać poproszone o poddanie się dodatkowemu sprawdzeniu, jeśli funkcjonariusz dokonujący kontroli nie może z pewnością stwierdzić, że dana osoba nie przenosi w nakryciu głowy zabronionych przedmiotów. Jeśli ta kwestia nie została wyjaśniona przez dokonanie kontroli manualnej, danej osobie powinno się zaproponować zdjęcie nakrycia głowy w oddzielnym pomieszczeniu.
Funkcjonariusze Staży Granicznej, dokonujący kontroli bezpieczeństwa pasażerów na lotnisku Warszawa ? Okęcie nalegają natomiast na zdjęcie rytualnego nakrycia głowy przed przeprowadzeniem kontroli za pomocą innych, mniej inwazyjnych metod.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …