Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Zakaz krytykowania inwestycji

Zakaz krytykowania inwestycji

Inwestor pozwał kobietę za skrytykowanie swojej inwestycji.

Program Spraw Precedensowych – czytamy na portalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – objął monitoringiem sprawę Pani E., która na antenie jednej ze stacji radiowych wyraziła swój sprzeciw dla inwestycji, znajdującej się na terenie należącym do obszaru Natura 2000. Mimo iż, w powyższej wypowiedzi nie została wskazana nazwa inwestora powstałego obiektu, spółka odpowiadająca za inwestycję na tym terenie skierowała przeciwko Pani E. prywatny akt oskarżenia, zarzucając czyn z art. 212 § 1 i 2 kk (przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej).
Sąd Rejonowy umorzył postępowanie, ponieważ spółka skutecznie odstąpiła od oskarżenia w sprawie. Jednocześnie spółka wniosła przeciwko Pani E. pozew o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych oraz zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego na cel społeczny lub na rzecz powoda, na podstawie art. 24 k.c.
6 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy dla Warszawy-Praga, III Wydział Cywilny oddalił powództwo przeciwko Pani E. Pełnomocnikiem pro bono w sprawie jest aplikant adwokacki Łukasz Supera z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Supera. Pani E. uzasadniła swoją wypowiedź faktem niezgodności działań na określonym terenie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., odnoszącymi się do ochrony obszarów Natura 2000 oraz wyrokami WSA kwestionującymi m.in. legalność oceny oddziaływania na środowisko wybudowanego obiektu. Ponadto, sprzeciw wobec inwestycji wyraziły również organizacje pozarządowe związane z ochroną środowiska, w tym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Polski Klub Ekologiczny.
W świetle wskazanych okoliczności, zdaniem Fundacji, doszło do naruszenia wolności słowa w tej sprawie.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …