Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zakaz pytań do Luksemburga

Zakaz pytań do Luksemburga

Sędzia Ewa Maciejewska została wezwana przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Ocenił on, że Sąd Okręgowy w Łodzi, w którym orzeka Maciejewska, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „wbrew warunkom zapisanym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. To nie pierwsze wezwanie łódzkiej sędzi przez rzecznika. W piśmie, datowanym na 29 listopada, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wzywa sędzię Ewę Maciejewską, żeby wyjaśniła „możliwy eksces orzeczniczy polegający na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”. Zgodnie z tym artykułem, sądy powszechne państw członkowskich mogą się zwracać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli mają wątpliwości co do wykładni unijnego prawa. Wówczas trybunał w trybie prejudycjalnym orzeka nie tylko o wykładni traktatów, ale także o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.
Wezwania sędzi Maciejewskiej
Ewa Maciejewska składała już wyjaśnienia przed rzecznikiem dyscyplinarnym 20 września. Stało się to po tym, jak w imieniu składu sędziowskiegpo, oceniającego spór jednego z samorządów ze Skarbem Państwa, wysłała zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopytywała, czy przyjęte przez obecne władze przepisy „istotnie zwiększające ryzyko naruszenia gwarancji” niezależnego sądownictwa w Polsce nie stoją w sprzeczności z regulacjami europejskimi. Sędziowie w obronie sędziów. Zamierzają dołączyć kolejni Sędziowie z… czytaj dalej » – Orzekam w sprawach cywilnych od przeszło dwudziestu lat i po raz pierwszy w związku z treścią postanowienia, które wydałam, zostałam wezwana przed oblicze rzecznika dyscyplinarnego – mówiła Maciejewska po wyjściu z przesłuchania. Wezwania innych sędziów We wrześniu, wraz z sędzią Maciejewską, rzecznik dyscyplinarny w charakterze świadków przesłuchał także: prezesa stowarzyszenia Iustitia Krystiana Markiewicza i rzecznika tego stowarzyszenia Bartłomieja Przymusińskiego
Przesłuchiwany wtedy był także sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya, który na kanwie jednej ze spraw kryminalnych postanowił wystąpić z pytaniem do TSUE. W połowie października Tuleya został ponownie przesłuchany jako świadek przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. Pierwsze przesłuchanie dotyczyło udziału sędziego Tulei w życiu publicznym, drugie – pytań prejudycjalnych do TSUE. – Ta sprawa do zadania pytania prejudycjalnego jest dobra jak każda inna – tłumaczył Tuleya i zapewnił, że nie użył jej jako pretekstu. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …