Najnowsze informacje

Zakaz Rusia Today w UE

Wielka Izba Sądu Unii Europejskiej oddaliła w trybie przyspieszonym skargę Russia Today France na zakaz nadawania na obszarze Unii Europejskiej

27 lipca Wielka Izba Sądu Unii Europejskiej (pierwsza instancja TSUE) wydała postanowienie o oddaleniu skargi RT [Russia Today] France na Radę Unii Europejskiej, która zakazała –  w ramach sankcji nałożonych na Rosję – prowadzenia działalności na obszarze Unii. Postanowienie opiera się między innymi na ocenie jednostronnych, skrajnie propagandowych relacji i komentarzy RT France, służących uzasadnieniu decyzji Kremla o wojnie przeciw mniejszemu sąsiadowi. Po raz pierwszy Wielka Izba orzekała w trybie przyspieszonym. Przypomnijmy, że 30 marca Prezes Sądu UE oddalił skargę RT France na sankcje.

Sąd w Uzasadnieniu postanowienia w akapitach 180 – 185 cytuje propagandowe treści, dzień po dniu od 24 lutego 20222 r., z początkowego okresu wojny Putina (wyrok dostępny jest tylko w języku francuskim).

Omówienie Postanowienia Sądu UE zawarte jest w poniższym komunikacie prasowym, opublikowanym na stronie internetowej TSUE, w wersjach angielskiej i francuskiej

Sprawdź także

Rosja bez wiz do Europy

Zawieszenie porozumienia o wizach do UE dla Rosjan. Jest zgoda ambasadorów UE, znamy datę Jest …