Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Zakazy dowodowe

Zakazy dowodowe

III edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej w ramach Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych, pod tytułem ?Nowespojrzenie na model zakazów dowodowych w polskim procesie karnym?, odbędzie się 13 kwietnia. Patronat nad nią objęli: Naczelna Rada Adwokacka, Minister Sprawiedliwości, a także Prokurator Generalny. Podczas Seminarium wykłady wygłoszą prof. dr hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego), prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), SSN prof. dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski), dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. R. Arnold (Universität Regensburg). W ramach Seminarium odbędzie się także otwarta dla wszystkich uczestników dyskusja dotycząca wpływu zakazów dowodowych na przebieg i wynik kontradyktoryjnego procesu karnego ( w świetle przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r). Nadesłane po konferencji referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Za udział w konferencji, zgodnie z regulaminem doskonalenia zawodowego adwokatów, przysługiwać będą 4 punkty szkoleniowe.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału i harmonogramu Seminarium znajdują się na stronie internetowej: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/ Wszystkich informacji na temat WSK 2015 udziela także sekretarz konferencji mgr Anna Drozd pod adresem mailowym wsk@prawo.uni.wroc.pl lub telefonicznie 694-591-262.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …