Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zakończył się egzamin komorniczy

Zakończył się egzamin komorniczy

18 kwietnia 2013 r. zakończył się w ostatniej komisji egzamin komorniczy. Egzamin ten składał się z dwóch części. Pierwsza ? pisemna część egzaminu odbyła się w dniu 26 marca 2013 r. i polegała na opracowaniu przez zdających dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Następnie odbyły się egzaminy ustne. Podczas tegorocznego egzaminu ? stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego ? został wydłużony czas trwania części pisemnej egzaminu komorniczego do ośmiu godzin, a więc egzamin ten trwał o dwie godziny dłużej niż egzaminy odbywające się w latach 2011 ? 2012.
Podczas części pisemnej zdający mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa. Egzamin komorniczy przeprowadzony został przez 4 komisje egzaminacyjne do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego: 1. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Białymstoku oraz w Lublinie; 2. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie; 3. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu; 4. Komisję Egzaminacyjna z siedzibą w Gdańsku obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie. W skład każdej Komisji Egzaminacyjnej wchodziło 7 osób: czterech sędziów sądów okręgowych lub apelacyjnych, dwóch komorników ? przedstawicieli Krajowej Rady Komorniczej oraz jeden pracownik naukowy wskazany przez dziekanów wydziałów prawa posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
Do pierwszej ? pisemnej części egzaminu komorniczego w dniu 26 marca 2013 r. przystąpiło ogółem 369 osób: w Warszawie 106 osób, w Krakowie 126 osób, w Poznaniu 66 osób oraz w Gdańsku 71 osób, z których zdało 250 osób, co stanowi 67,75% zdających. W poszczególnych Komisjach Egzaminacyjnych wyniki części pisemnej egzaminu komorniczego przedstawiały się następująco: – w Warszawie zdało 60 osób, tj. 56,6% zdających; – w Krakowie zdało 93 osób, tj. 73,8% zdających; – w Poznaniu zdało 50 osób, tj. 75,75% zdających; – w Gdańsku zdało 47 osób, tj. 66,2% zdających. Do części ustnej egzaminu komorniczego przystąpili zdający, którzy uzyskali pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu.
Część ustna egzaminu komorniczego rozpoczęła się w dniu 9 kwietnia 2013 r. i trwała do: 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie, do 15 kwietnia 2013 r. w Poznaniu oraz do dnia 18 kwietnia 2013 r. w Gdańsku i w Krakowie. W Gdańsku do części ustnej egzaminu komorniczego przystąpiła dodatkowo jedna osoba, która w 2012 r. uzyskała pozytywną ocenę z części pisemnej tego egzaminu, natomiast jedna osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu nie przystąpiła do jego części ustnej.
W części ustnej zdający odpowiadali na losowo wybrany przez siebie zestaw 8 pytań. Bezpośrednio po przeprowadzeniu drugiej ? ustnej części egzaminu komorniczego Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu komorniczego, z których wynika, że egzamin ten zdało 186 osób, tj. 50,27% zdających: – w Warszawie zdało 52 osoby, tj. 49,05% zdających; – w Krakowie zdało 53 osoby, tj. 42,06% zdających; – w Poznaniu zdało 39 osób, tj. 59,09% zdających; – w Gdańsku zdało 42 osoby, tj. 59,15% zdających.
Powyższe wyniki wskazują, że w 2013 r. ? w porównaniu do egzaminu komorniczego odbywającego się w ubiegłym roku ? przystąpiło blisko dwukrotnie więcej zdających, jak również poziom zdawalności był również wyższy (dla porównania w 2012 r. do egzaminu komorniczego przystąpiło 210 osób, z których zdało 69 osób, a więc 32,86% zdających).

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …