Zakres tajemnicy bankowej

Tajemnica bankowa jest szczególnie chroniona. Ochronie podlegają wszelkie informacje związane z samymi negocjacjami prowadzonymi z bankiem, które zmierzają do zawarcia umowy oraz informacje wynikające z samej umowy zawartej z bankiem. Tajemnicą bankową objęte są także informacje dotyczące osób, które nie zawarły wprawdzie umowy z bankiem,
ale dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem takiej umowy. W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych prokuratorzy często muszą sięgać po informacje objęte tajemnicą bankową. W wielu przypadkach bez nich nie można zebrać dowodów o przestępstwie. Ustawodawca wprowadza kilka trybów dostępu prokuratora do tajemnicy bankowej. Na łamach dziennika ?Rzeczpospolita? opisuje je Dariusz Furdzik – prokurator Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.
Tekst „W jakim zakresie bank musi współpracować z prokuratorem” jest na stronie Prokuratury Krajowej

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …