Zamach bombowy umorzony

Umorzono postępowanie w sprawie wybuchu w Komornikach. Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald umorzyła postępowanie w sprawie wybuchu w Komornikach. 25 października 2010 roku w Komornikach doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, umieszczonego pod samochodem marki Audi i spowodowania w ten sposób uszkodzenia pojazdu, a także uszkodzenia zaparkowanych w pobliżu 5 innych pojazdów osobowych i uszkodzenia rolety zewnętrznej drzwi i szyby w jednym z mieszkań.
Śledztwo wykazało znamiona przestępstwa z art. 163 § 1 pkt 3 k.k. ( zagrożenie ludzkiego życia w wyniku eksplozji materiału wybuchowego). Dokonano oględzin uszkodzonych pojazdów po czym zabezpieczono ślady i przedmioty, które poddano badaniom przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.
Z uzyskanych opinii wynika, że możliwą przyczyną wybuchu była mieszanina pirotechniczna zainicjowana lontem lub spłonką. Pomimo przeprowadzenia szeregu czynności ( przesłuchania świadków, pokrzywdzonych, specjalistycznych opinii, analizy zabezpieczonych śladów, czynności o charakterze pozaprocesowym) nie zdołano ustalić sprawcy lub sprawców przestępstwa, dlatego umorzono śledztwo.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …