Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zamrożenie sędziowskich pensji

Zamrożenie sędziowskich pensji

Środowiska prawnicze są zaniepokojone planami zamrożenia sędziowskich pensji. Generalne Zgromadzenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) obradujące na swym posiedzeniu w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r. stanowczo popiera uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 8 kwietnia 2011 r. i w pełni podziela wyrażane przez „Iustitię” obawy. Uważamy, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wiążące wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami innych grup zawodowych są uczciwe i rzetelne, ponieważ jasno pokazują, że sędziowie są częścią społeczeństwa i dzielą jego problemy; z tego też względu przepisy te muszą być chronione. Próby zawieszenia corocznego mechanizmu dostosowania wynagrodzeń sędziów do wynagrodzeń innych grup zawodowych prowadzą do faktycznego obniżania wynagrodzeń sędziów, co jest sprzeczne z Zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy Numer (2010)12 dla Państw Członkowskich dotyczącym sędziów: ich niezawisłości, efektywności i obowiązków (z 17 listopada 2010 r.). Podzielamy głębokie zaniepokojenie naszych polskich kolegów. Proponowane zmiany są sprzeczne z Polską Konstytucją i mogą spowodować nową falę protestów w polskim wymiarze sprawiedliwości.
STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich w 2012 r., Krajowa Rada Sądownictwa wyraża stanowczy protest przeciwko tym zamierzeniom. Wprowadzony w 2009 r. mechanizm wynagrodzeń, determinowany współczynnikiem przeciętnego wynagrodzenia, którego wysokość ogłasza Prezes GUS, zaledwie otworzył perspektywę osiągnięcia w przyszłości takiego ich poziomu, który byłby zgodny z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Ewentualne odstąpienie od tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z ustawą zasadniczą. Spowoduje rozgoryczenie środowiska sędziowskiego i może doprowadzić do eskalacji kosztownych społecznie i finansowo akcji protestacyjnych. Grozi też nasileniem procesu odchodzenia z zawodu wartościowych i doświadczonych sędziów, przy jednoczesnym dalszym zmniejszaniu zainteresowania ubieganiem się o urząd sędziego dobrych prawników innych profesji. W rezultacie może spowodować to destabilizację wymiaru sprawiedliwości, do czego w państwie prawnym nie można dopuścić.
Poważne zaniepokojenie wstrzymaniem w przyszłym roku rewaloryzacji sędziowskich uposażeń wyraziła także Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …