Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości zostali uroczyście zaprzysiężeni nowi tłumacze przysięgli. To specjaliści z takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak niderlandzki, czy arabski. Ślubowanie przyjął podsekretarz stanu Łukasz Piebiak. – Jesteście Państwo doskonałymi fachowcami i będziecie spełniać jakże istotnąfunkcję tłumacza przysięgłego. Jako sędzia wielokrotnie korzystałem z pomocy tłumaczy przysięgłych. Gdyby nie przedstawiciele Waszego zawodu, nie mógłby się odbyć żaden proces z udziałem cudzoziemca. Myślę, że chcecie służyć Polsce i ludziom, którzy potrzebują rzetelnej pomocy ? podkreślił wiceminister sprawiedliwości.
Ślubowanie, przeprowadzone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, złożyły 62 osoby.
Zaufanie publiczne
Tłumacze przysięgli pełnią ważną rolę pomocniczą dla wymiaru sprawiedliwości. Muszą nie tylko doskonale władać językiem obcym, ale też sprawnie poruszać się między systemami prawnymi różnych państw i posiadać umiejętność interpretacji prawa. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby.
Wysokie kwalifikacje
Egzamin na tłumacza przysięgłego cechuje wysoki poziom trudności. Aby uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Obecnie na prowadzonej przez ministra sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ponad 10 tysięcy tłumaczy z 50 języków.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przyjął ślubowanie od 60 nowych tłumaczy przysięgłych. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak kirgiski, norweski i szwedzki. Uroczystość zaprzysiężenia miała miejsce 8 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ślubowanie zostało
złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. – Prezentujecie Państwo najwyższy profesjonalizm wśród tłumaczy, a to jest istotne, gdyż tylko osoby o najwyższych kwalifikacjach mogą swą pracą efektywnie wspierać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ? mówił podczas uroczystości podsekretarz stanu Michał Woś.
Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez ministra sprawiedliwości.
Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. – Życzę, aby praca w tym zawodzie pozwoliła zdobyć nową wiedzę i doświadczenia, a także była źródłem satysfakcji z dobrze wykonanych zadań ? zakończył wiceminister. Obecnie na prowadzonej przez ministra sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje około 10 tysięcy tłumaczy z 50 języków.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwośc

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. 14 marca 2017 roku ślubowanie złożyło 49 osób. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak macedoński, norweski i chiński. Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumaczaprzysięgłego, przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Obok tłumaczy i ich rodzin, w uroczystości brali również udział Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karol Dałek oraz pracownicy Wydziału Tłumaczy Przysięgłych. WAŻNA ROLA Wiceminister Marcin Warchoł podkreślił ważną rolę pomocniczą dla wymiaru sprawiedliwości, jaką pełnią tłumacze przysięgli. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez nich nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.
Dyrektor Karol Dałek zaznajomił nowych tłumaczy przysięgłych z ich najważniejszymi uprawnieniami i obowiązkami, wynikającymi z ustawy, a także z przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. TRUDNY EGZAMIN Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje około 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia 57 tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Podkreślił ważną rolę pełnioną przez tłumaczy przysięgłych jako organu pomocniczego wymiaru sprawiedliwości.
Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez nich nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizująca się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości.
Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.
Wydział Komunikacji Społęcznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Grono tłumaczy powiększyło się o 45 nowych osób, specjalistów zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce egzotycznych jak gruziński, hebrajski czy chiński. Obecnie jest ok. 9800 tłumaczy z 48 języków. Po przyjęciu ślubowania wiceminister Michał Królikowski, podkreślił ważną rolę jaką pełnią tłumacze przysięgli jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez tłumaczy przysięgłych nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.
Z kolei w swoich przemówieniach Dyrektor Iwona Kujawa i Dyrektor Karol Dałek przypomnieli nowym tłumaczom przysięgłym o ich prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, a także przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ok. 9800 tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

Sprawdź także

Debata o praworządności

Co z tą praworządnością? Debata sędziów i prokuratorów moderowana przez SSO Igora Tuleyę (video) na …