Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zarzuty dla 27 adwokatów i radców

Zarzuty dla 27 adwokatów i radców

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, prowadzi śledztwo dotyczące nieprawdziwych zaświadczeń lekarskich. ARESZT DLA LEKARZA W ramach tego postępowania
prokurator ogłosił podejrzanej Beacie J. – lekarzowi z tytułem naukowym doktora i biegłej sądowej z listy biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi, zarzuty popełnienia 119 czynów dotyczących wystawiania poświadczających nieprawdę zaświadczań usprawiedliwiających nieobecność w toku czynności procesowych. Podejrzana przyznała się do stawianych jej zarzutów. W toku śledztwa szczegółowo opisała przebieg wszystkich zdarzeń z jej udziałem. Wskazała okoliczności i osoby, którym wydała zaświadczenia poświadczające nieprawdę. Potwierdziła, że przy ich wystawianiu naruszyła w rażący sposób wymagania stawiane czynnościom weryfikującym ewentualny stan zdrowia określonych osób, które są wskazane szczegółowo w ustawie o lekarzu sądowym. Z uwagi na charakter czynów oraz obawę matactwa, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanej Beaty J. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
PODEJRZANI PRAWNICY
Od 30 listopada do 2 grudnia 2016 roku prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawili zarzuty podżegania do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów oraz posłużenia się nimi w toku czynności procesowych. Usłyszało je kolejnych 27 osób ? adwokatów i radców prawnych. Wobec tych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …