Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński

Prawo do zasiłku macierzyńskiego,przysługuje bez okresu wyczekiwania ubezpieczonym, które w okresie obejmującego je ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:- urodziły dziecko,
– przyjęły dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
– przyjęły dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.
– pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu,
– ojcu dziecka lub innym ubezpieczonym członkiem najbliższej rodziny, którzy przerwali zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które matka porzuciła lub zmarła,
– ojcom dziecka, którego matka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie zrezygnowała z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wróciła do pracy. W takiej sytuacji można wykorzystać pozostałą część przysługującego matce okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński nie przysługuje osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim, czy urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Na świadczenia na wypadek macierzyństwa mogą liczyć nie tylko pracownicy. Prawo do tego zasiłku uzależnione jest przede wszystkim od faktu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku, gdy dziecko urodziło się po ustaniu zatrudnienia ? a co za tym idzie ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w czasie trwania ciąży wskutek ogłoszenia likwidacji bądź upadłości pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, co jest potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek równy wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Więcej: http://www.twojeporady.pl

Sprawdź także

W.Żurek w KSSiP

Sędzia Waldemar Żurek został powołany na wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Minister Sprawiedliwości Adam …