Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zatrudnienie w poznańskim AŚ

Zatrudnienie w poznańskim AŚ

Praca rozwija osobowość, ludzie pracujący czują się potrzebni i przez to wartościowi, praca zapewnia środki do życia, tak niezbędne do powrotu na łono społeczeństwa. Praca uczy współdziałania, czyni z człowieka istotę społeczną. Praca wreszcie stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności.
W chwili obecnej objęcie jak największej grupy skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z ważniejszych zadań Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Poznaniu od lat stara się dużej grupie skazanych umożliwić podjęcie pracy i podnoszenie swoich kompetnecji zawodowych.
Osadzeni w ramach rządowego projektu „Praca dla więźniów” zatrunieni są zarówno na rzecz Aresztu, jak i poprzez zewnętrznych kontrahentów. Na dzień dzisiejszy Areszt ma podpisane 43 umowy o zatrudnienie, w tym 10 dotyczy zatrudnienia odpłatnego. Skazani zatrudniani są w firmach prywatnych i państwowych oraz instytucjach publicznych, charytatywnych i pożytku publiczego. Ich umiejętności oraz zaangażowanie są wysoko oceniane przez pracodawców.
Obecnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu wraz z Oddziałami Zewnętrznymi zatrudnionych jest niemal 400 osadzonych, w tym 163 zatrudnionych jest odpłatnie. Poziom zatrudnienia wśród wszystkich osób przebywających w AŚ Poznań wynosi w chwili obecnej 44%, co stanowi duże osiągnięcie na tle całego kraju. Aktualne działania ukierunkowane są jeszcze na, w miarę możliwości, zwiększenie tych proporcji.
ppor. Mariusz Szymański

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …