Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Zawieszone śledztwo

Zawieszone śledztwo

Niniejszym informuję pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VI Ds. 65/12,
że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014r. Wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiesił postępowanie w sprawie : doprowadzenia w okresie od 14 listopada 2011r. do 13 lipca 2012r. przez ustalona osobę reprezentującą „Alba Tour Polska” sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z oferta świadczenia usług turystycznych , pośrednictwa w świadczeniu takich usług oraz zakontraktowania lotów czarterowych tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 294 § 1 k.k.
– nadużycia pomiędzy 1 czerwca 2012r. a 10 lipca 2012r. zaufania w obrocie gospodarczym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez ustaloną osobę reprezentującą „Alba Tour Polska” sp. z o.o. tj. o przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania podejrzanemu i pokrzywdzonemu służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Z uwagi na bardzo dużą liczbę pokrzywdzonych, ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie, stąd zgodnie z treścią art. 131 § 2 k.p.k., zawiadomienie o zawieszeniu postępowania zamieszczono w prasie.
Rzecznik Prasowy

Sprawdź także

Szkolenie we Francji

Zaproszenie na szkolenia dla młodych prawników we Francji Izba Adwokacka w Paryżu organizuje kolejną edycję …