Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawód opiekuna dla skazanych

Zawód opiekuna dla skazanych

Zakończył się ostatni kurs zawodowy w roku 2017: ? Opiekun osób starszych?. Kurs przeprowadzono w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego ze środków EFS, odbywający się w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Kolejnych 12 osadzonych podniosło swe wykształcenie biorąc udział w kursie.
Adrian C., uczestnik kursu: ?Na zajęciach, w których uczestniczyłem nauczyłem się efektywnego szukania pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przede wszystkim pomocy osobom starszym. Rynek pracy oferuje mi zatrudnienie zgodnie z ukończonym kursem?.
Właśnie taki jest cel prowadzenia kursów zawodowych za murami Aresztu Śledczego. Osadzeni biorący w nich udział, opuszczają mury z nowymi kompetencjami. Zdobyte umiejętności podczas trwania zajęć, powinny przełożyć się na podniesienie standardu życia byłych osadzonych oraz ich rodzin. Rok 2018 to kolejne kursy, a chętni już dziś się zapisują.
Tekst: szer. Marlena Przybył, ppor. Mariusz Szymański

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …