Finansowanie pomostowe

Zawód ryzyka-prawnik

Przesłuchanie poświęcone atakom na prawników odbyło się 19 lutego w Brukseli Podkodkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI). Każdego dnia prawnicy na całym świecie, w tym w Europie, są prześladowani, ścigani, karani, a nawet mordowani za wykonywanie swojego zawodu. W ostatnich latach ataki te nasiliły się.

W przesłuchaniu podkreślono różne rodzaje prześladowań prawników, na przykładach z krajów, w których naruszane są prawa człowieka. Ta niepokojąca tendencja skłoniła ostatnio Radę Europy do prac nad wnioskiem dotyczącym europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.

CCBE podkreśliło potrzebę silnych inicjatyw Unii Europejskiej w celu wspierania prawników, którzy codziennie pracują na rzecz ochrony praw człowieka. Każdy atak na prawnika ma bowiem wpływ na podstawowe prawa wszystkich ludzi. Podczas przesłuchania przewodniczący DROI Pier Antonio Panzeri powiedział: „Każdy atak na prawników lub zawód prawnika jest atakiem na sprawiedliwość i na podstawowe zasady państwa prawa”.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …