Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zawodowy egzamin komorniczy

Zawodowy egzamin komorniczy

Powołane przez ministra sprawiedliwości komisje przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu państwowy egzamin komorniczy. Podczas dwudniowego (16 i 17 marca) egzaminu uczestnicy opracowywali zadania, które dotyczyły czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. W tym roku tematem była
egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa. Każdego dnia zdający rozwiązywali po jednym zadaniu, na co mieli 6 godzin. Mogli zdawać egzamin w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 198 osób (72 proc.) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów. Podczas egzaminu dozwolone było korzystanie z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych. Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według danych uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 276 zdających ? 98 proc. spośród 282 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących komisji, ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminu. Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w I połowie kwietnia. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Komunikacji

***
W dniach 16 -17 marca 2017 r. na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadzi 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin. Do egzaminu zostały dopuszczone 284 osoby. Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzysta około 72% zdających. Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi. W przypadku zdających karmiących dziecko piersią, czas trwania egzaminu komorniczego może zostać wydłużony. Zdająca ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko ? prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …