Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zbrodnie wojenne obu stron konfliktu

Zbrodnie wojenne obu stron konfliktu

Ukraińska milicja i siły separatystyczne są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne, stwierdza Amnesty International. Organizacja na podstawie zdjęć satelitarnych wskazujących na gromadzenie rosyjskiej broni i artylerii we wschodniej Ukrainie oskarżyła Rosję o udział w zbrodniach separatystów. W związku z tym, że rozmowy o zawieszeniu broni są wciąż niepewne a sytuacja w terenie niebezpieczna, Amnesty International wzywa wszystkie strony konfliktu, w tym Rosję, do zaprzestania naruszania prawa wojennego. – Wszystkie strony w tym konflikcie wykazują brak poszanowania dla życia ludności cywilnej i rażąco naruszają zobowiązania międzynarodowe – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, który w najbliższych dniach jedzie do Kijowa i Moskwy.
– Nasze dowody wskazują, że Rosja podsyca konflikt – zarówno poprzez bezpośrednie zaangażowanie jak i wspieranie separatystów na wschodzie. Rosja musi zatrzymać transfer broni i innego rodzaju wsparcia dla sił rebelianckich mocno uwikłanych w poważne naruszenia praw człowieka. Badacze Amnesty International obecni we wschodniej Ukrainie udokumentowali przypadki ciężkich ostrzałów, porwań, tortur i zabójstw. Kreml wielokrotnie zaprzeczył swemu udziałowi w walkach na Ukrainie, ale zdjęcia satelitarne i zeznania zebrane przez organizację dostarczają niezbitych dowodów, że walki przekształciły się w międzynarodowy konflikt zbrojny.
– Zdjęcia satelitarne, w połączeniu z doniesieniami o rosyjskich żołnierzach schwytanych na terytorium Ukrainy i relacjami naocznych świadków przejazdu rosyjskich oddziałów i pojazdów wojskowych przez granicę, nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z międzynarodowym konfliktem zbrojnym – powiedział Shetty.
Badacze Amnesty International we wschodniej Ukrainie przeprowadzili rozmowy ze świadkami walk uciekającymi z obszaru takich miast jak Ałczewsk, Donieck, Kramatorsk, Krasny Łucz, Łysyczańsk, Ługańsk, Rubeznoe, Pierwomajsk i Słowiańsk. Badacze rozmawiali również z ukraińskimi uchodźcami w regionie Rostowa w Rosji. Cywile z tych obszarów powiedzieli Amnesty International, że ukraińskie siły rządowe poddały ich dzielnice ciężkiemu ostrzałowi. Ich wypowiedzi sugerują, że ataki były masowe i mogą stanowić zbrodnie wojenne. Świadkowie twierdzą, że bojownicy separatystyczni uprowadzili, torturowali i zabili ich sąsiadów. W jednym z przypadków, mieszkańcy Słowiańska powiedzieli Amnesty International, że separatyści porwali lokalnego pastora, dwóch jego synów i dwóch wiernych oraz zażądali 50 000 dolarów okupu za ich uwolnienie. Zanim lokalna społeczność zdołała zebrać żądany okup, świadkowie powiedzieli, że porywacze zabili wszystkich mężczyzn. Amnesty International otrzymała również wiarygodne doniesienia o porwaniach i atakach przeprowadzonych przez ochotnicze bataliony działające u boku regularnych ukraińskich sił zbrojnych.
Podczas spotkania z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem Sekretarz Generalny Amnesty International Salil Shetty wezwał rząd ukraiński do powstrzymania nadużyć i zbrodni wojennych popełnianych przez ochotnicze bataliony działające obok regularnych ukraińskich sił zbrojnych.
– Ukraińskie władze nie mogą pozwolić na powtórzenie bezprawia i nadużyć, które panowały na terenach kontrolowanych wcześniej przez separatystów – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, przebywający obecnie w Kijowie. – Brak reakcji na nadużycia i ewentualne zbrodnie wojenne popełniane przez ochotnicze bataliony prowadzić może do znaczących napięć na wschodzie kraju i podważenia deklarowanej przez nowe ukraińskie władze intencji wzmocnienia i utrzymania praworządności. W briefingu Nadużycia i zbrodnie wojenne popełniane w północnej części regionu Ługańska przez ochotniczy batalion Ajdar Amnesty International dokumentuje działania ochotniczych sił w tej części Ukrainy. Ajdar jest jednym z ponad trzydziestu tak zwanych batalionów ochotniczych, które pojawiły się podczas konfliktu i zostały luźno zintegrowane z ukraińskimi strukturami bezpieczeństwa, z zamiarem odzyskania obszarów zajętych przez separatystów. Amnesty International udokumentowała rosnącą falę nadużyć, w tym porwań, bezprawnego przetrzymywania, znęcania się, kradzieży, szantaży i możliwych egzekucji dokonywanych przez batalion Ajdar. Niektóre z tych działań mogą być zbrodniami wojennymi. Organizacja wzywa władze Ukrainy do objęcia wszystkich ochotniczych batalionów, w tym Ajdaru, efektywną kontrolą i dowodzeniem, niezwłocznego zbadania wszystkich zarzutów dotyczących nadużyć oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Ukraiński premier zobowiązał się w imieniu rządu do pociągnięcia wszystkich sprawców nadużyć do odpowiedzialności.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …