Strona główna / Temat Tygodnia / Zeszpecony Salon Mieszkaniowy

Zeszpecony Salon Mieszkaniowy

Owszem, porządku prawnego można nie przestrzegać, ale trzeba się liczyć z poniesieniem poważnych konsekwencji prawnych. Zdewastowanie i zeszpecenie Salonu Mieszkaniowego przy ulicy Wawrzyniaka 19 w Poznaniu, własności prywatnej a nie państwa, jest kolejnym dowodem całkowitej pogardy dla prawa ze strony anarchistów. W Poznaniu anarchiści walczą już nie tylko z Państwem, ale i zwykłymi ludźmi.
Zaklejenie prywatnej posesji bez zgody właściciela plakatami zostało zgłoszone do Straży Miejskiej. Właściciel będzie także domagać się od anarchistów zwrotu poniesionych wydatków na przywrócenie frontowej elewacji do stanu pierwotnego. Tak więc obok sprawy przed sądem karnym inna rozprawa toczyć się będzie z powództwa cywilnego.
Przypomnijmy treść stosownych zapisów kodeksu wykroczeń, do ktorych muszą się stosować wszyscy obywatele RP. Art. 63a. § 1. – Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody osoby zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Na fakt nielegalnego plakatowania Straż Miejska zwraca szczególną uwagę. Osoby, które myślą, że wywieszanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest bezkarne, głęboko się mylą! Dziwić można się tylko bezmyślności anarchistów, zniszczyli oni fronton Salonu, który pomaga poznaniakom w zdobyciu własnego mieszkania. Oszpecenie biura ludzi, którzy nie szczędzą sił, aby rozwiązać mieszkaniowe problemy mieszkańców grodu Przemysława, jest nie tylko gestem totalnej głupoty, wyrazem braku szacunku dla prawa, ale przede wszystkim symptomem braku zrozumienia mechanizmów społecznych.
To fakt, że jeden z bożyszczy anarchistów mawiał; ?Ruch wszystkim, cel niczym? ale to było w XIX wieku. W XXI wieku obowiązują inne standardy. I jak świat światem, anarchiści występowali zawsze przeciwko strukturom Państwa, ale nigdy przeciwko zwykłym obywatelom.

Sprawdź także

Media na usługach PiS

Umowy zawierane w ramach Funduszu Sprawiedliwości na promocję i zakup czasu antenowego w latach 2019-2023 …