Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Zmarł prof. Nasiłkowski

Zmarł prof. Nasiłkowski

  • 8 sierpnia br. w wieku 97 lat, zmarł profesor Władysław Nasiłowski. Nestor śląskiej medycyny, lekarz medycyny sądowej, anatomopatolog.
  • W 2016 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała Panu Profesorowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.
  • Był przyjacielem Adwokatury. Cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem w całym środowisku prawniczym.

Profesor Władysław Nasiłowski, ur. 1925 r., był doktorem Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletnim przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, a także wykładowcą etyki lekarskiej.

Od 1950 roku w Śląskiej Akademii Medycznej prowadził zajęcia dydaktyczne z patomorfologii, od 1953 roku z medycyny sądowej. Przez 15 lat wykładał etykę lekarską.  W roku 1980 został wybrany dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach w pierwszych demokratycznych władzach Akademii. Funkcję tę pełnił do kwietnia 1982 roku, kiedy złożył rezygnację w proteście wobec represji stanu wojennego, za co był szykanowany.

Badania naukowe prof. Władysława Nasiłowskiego wniosły nowe poglądy w diagnostyce oraz ocenie sądowo-lekarskiej na temat m.in. urazów mózgowo-czaszkowych, toksykologii alkoholu, zatruć lekami, zwłaszcza u małych dzieci, zatruć przemysłowych, narkomanii, zasad opiniowania sądowo-lekarskiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy, nauczania etyki lekarskiej.

Prof. dr hab. Władysław Nasiłowski wydał szereg ekspertyz do celów beatyfikacyjnych i kościelnych związanych z ekshumacją zwłok księży: biskupa Stanisława Adamskiego, Katowice; Jana Alojzego Ficka, Franciszka Blachnickiego i sióstr zakonnych: Teresy Kierocińskiej, Laury Meozzi, Heleny Hoffmann oraz dla wymiaru sprawiedliwości i Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących: górników Kopalni „Wujek”, Stanisława Pyjasa, księży: Sylwestra Zycha, Tadeusza Zaleskiego i Jerzego Popiełuszki.

Jest współautorem „Kodeksu etyki lekarskiej”, obowiązującego do dziś. Uczył pokolenia młodych lekarzy, a także studentów prawa Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzone przez niego seminaria z medycyny sądowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każde seminarium było wypełnione pogłębioną dyskusją i wymianą poglądów z zakresu oddziaływania medycyny na stosowanie prawa.

Odznaczony został Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Edukacji Narodowej, Meritus pro Medicis Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Wawrzynem Lekarskim.

Był przyjacielem Adwokatury. Wśród adwokatów opinie prof. Nasiłowskiego cieszyły się ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Profesor Nasiłowski uznawany za niekwestionowany autorytet medyczny, ale także wzór etyczny

Sprawdź także

L.Gardocki uhonorowany

Odznaka Adwokatura Zasłużonym dla sędziego Lecha Gardockiego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” …