Najnowsze informacje

Zmarła ofiara pobicia

25 listopada 2011r. na Osiedlu Powstańców Warszawy w Poznaniu Rafał D. został dotkliwie pobity przez Marcina L. W toku wykonanych w tej sprawie czynności ustalono, że Rafał D. i Marcin L. znali się z dzieciństwa, jednakże nie utrzymywali ze sobą koleżeńskich kontaktów. W wyniku odniesionych obrażeń, 28 listopoda Rafał D. zmarł w szpitalu.
W dniu zdarzenia pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni. Marcin L. popchnął pokrzywdzonego, który przewrócił się i kopał go po całym ciele, a zwłaszcza po głowie. Na skutek zdarzenia Rafał D. doznał ciężkich obrażeń ciała, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu. Mając na uwadze powyższe Marcinowi L. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. to znaczy ciężkich obrażeń ciała.
Marcin L. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. W dniu 28 listopada 2011r. pokrzywdzony Rafał D. zmarł. Na 2 grudnia 2011r. zaplanowano sekcję zwłok pokrzywdzonego. Na podstawie wyników sekcji zwłok a nadto z uwzględnieniem zapisu z kamer monitoringu uzyskanego dla potrzeb postępowania, rozważona zostanie możliwość przedstawienia Marcinowi L. zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym lub zabójstwa.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …