Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Zmiany u biegłych rewidentów

Zmiany u biegłych rewidentów

1 stycznia 2015 r. Weszły w życie zawarte w II ustawie deregulacyjnej zmiany w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zakładające częściową deregulację zawodu biegłego rewidenta. Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwiajązaliczenie części postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ukończenia studiów wyższych. Uwzględniane będą również postępowania kwalifikacyjne przeprowadzone w innym państwie Unii Europejskiej. Ponadto ustawa uelastycznia zasady odbywania praktyki i aplikacji przez umożliwienie łączenia różnych form jej odbywania oraz wprowadzenia dodatkowej ścieżki uzyskania zaliczenia na podstawie 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Ustawa liberalizuje system obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (dopuszczenie możliwości samokształcenia zawodowego) i znosi zróżnicowanie uprawnień biegłych rewidentów uzależnione od formy prawnej wykonywania zawodu. Proponowane rozwiązania obniżają warunki uzyskiwania dostępu do zawodu do minimalnych wymagań zawartych w Dyrektywie 2006/43/WE, która reguluje zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terenie Unii Europejskiej. Do tej pory przyjęte zostały dwie transze deregulacji: uławiająca dostęp do 51 zawodów ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów oraz obejmująca 96 profesji ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, który obejmuje 101 profesji, w tym rzecznika patentowego, maklera giełd towarowych i papierów wartościowych, tłumacza przysięgłego, czy zawody geologiczne i górnicze.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …