Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Zmiany w porządku prawnym

Zmiany w porządku prawnym

Zmiany w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, a także wzrastająca świadomość społeczeństw w
kwestii ochrony swoich praw i wolności, to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 10-11 października w Opolu. Konferencja zorganizowana została w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, a jej tytuł to: Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej ? dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian. Organizatorami są pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Międzynarodowa Konferencja kierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale także do praktyków i osób zainteresowanych tematyką konferencji. Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez zarówno przedstawicieli doktryny prawa, jak i teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji oraz proponuje tematy rozważań dla uczestników konferencji. Szvzególł:http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/

Sprawdź także

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX …